Indeks Elektroniczny
10-01-2013

Uwaga, wszystkim aktywnym studentom (posiadającym uprawnienia studenckie) utworzone zostały konta w aplikacji OMNIS (indeks elektroniczny) dostępnej na stronie internetowej www.omnis.pwsz.com.pl

 

Do poprawnego zalogowania się do systemu niezbędna jest znajomość swojego numeru albumu (login) oraz numeru PESEL (hasło). Podczas pierwszego logowania system wymusi na użytkowniku zmianę hasła dostępu.

Uwaga! W systemie na dzień 10.01.2013 r. dostępne są informacje o dotychczasowym przebiegu studiów. Oceny z aktualnych zaliczeń oraz najbliższej sesji egzaminacyjnej pojawiać się będą sukcesywnie, po złożeniu protokołów przez prowadzących.

W przypadku pytań, wykrycia błędnych danych, niewłaściwych ocen lub innych komplikacji prosimy o kontakt pod adresem mailowym omnis@pwsz.com.pl