Dydaktyka Szkoły Wyższej
19-10-2011

W trosce o podnoszenie poziomu jakości procesu kształcenia, wznawiamy cykl szkoleń w zakresie Dydaktyki Szkoły Wyższej. Pierwsze zajęcia warsztatowe pt. Nowoczesne technologie w szkole wyższej odbędą się 18.10.br. - godz. 11.30-13.00, w budynku przy ul. P. Skargi w sali Auditorium Novum (następne 15.11.br.).