Badania ankietowe dla studentów


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza studentów naszej uczelni do wzięcia udziału w międzynarodowym badaniu na temat wizji przyszłości. Wszyscy zainteresowani proszeni są o wypełnienie anonimowej ankiety, znajdującej się po linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlOFt5xpKEuxtp2f7RAuDAzUgEbH9tftvpp4sYdDjKFH76WA/viewform, należy ją przesłać do 30 września 2019. Jest to sondaż adresowany do młodych ludzi w wieku 18-30 lat.

Badania te są równolegle przeprowadzane w Polsce, Niemczech, Rosji i we Włoszech, a ich inicjatorem jest Rosyjska Akademia Nauk oraz organizacja EURISPES – Instytut Nauk Politycznych, Ekonomicznych i Społecznych z Włoch, we współpracy z Instytutem Gospodarki, Pracy i Kultury (IWAK) Centrum Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

Pismo w sprawie badania ankietowego -DWUP