Desenie. Wystawa studentów architektury wnętrz


Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy „Desenie” prezentującej prace naszych studentów III roku architektury wnętrz: Magdy Kostko, Aleksandry Kurzej, Andrzeja Nieznalskiego, Roksany Skowrońskiej, Marty Sobczyńskiej.

Wernisaż odbędzie się 17 marca 2020 r. o godzinie 16.00Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia (ul. Piotra Wysockiego 29,budynek B10, I piętro. Wystawa będzie czynna przez około 2 tygodnie.

Desenie – plakat

Desenie – zaproszenie

Wizyta studyjna III roku Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Europolit Sp. z o.o.


Dnia 29 stycznia 2020 roku studenci III roku stacjonarnych studiów na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy (IPT) odbyli wizytę studyjną w zakładzie pracy – Europolit  Sp. z o.o. (ul. Karkonoska 9H w Wałbrzychu) w ramach realizacji przedmiotu ,,Higiena Przemysłowa”. Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”.

Celem wizyty było pogłębienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej studentów w zakresie zagadnień realizowanych na zajęciach z Higieny Przemysłowej oraz praktyczne i rzetelne przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy.

W trakcie wizyty Prezes firmy Europolit zapoznał studentów z procesem technologicznym związanym z produkcją bezazbestowych materiałów uszczelniających, izolacji wysokotemperaturowych, materiałów ciernych, kompensatorów. Produkty te są wykorzystywane w sektorze energetycznym, przemyśle chemicznym i petrochemicznym, górnictwie i koksownictwie oraz kotlarstwie. Studenci również zostali zapoznani z zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy, instrukcjami stanowiskowymi oraz wymaganymi znakami ostrzegawczymi przed niebezpieczeństwem, które znajdowały się w halach produkcyjnych.

Zajęcia praktyczne miały na celu lepiej przygotować studentów do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, w tym w różnych zakładach pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy. Przekazana w terenie specjalistyczna wiedza pogłębiła i utrwaliła wiedzę teoretyczną studentów w zakresie zagadnień realizowanych na zajęciach z Higieny Przemysłowej.

Rekrutacja dla studentów II roku logistyki na studia dualne w PKP Intercity. Jak aplikować.


W dniu 21.01.2020 r. rozpoczęta została rekrutacja na studia dualne w „PKP Intercity” S.A. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:
 CV,
 listu przewodniego (motywacyjnego) – z podaniem swoich motywacji do studiowania w formie studiów dualnych w przedsiębiorstwie „PKP Intercity”, na adres mailowy: radoslaw.kycia@intercity.pl

Read more…

Studia dualne w NSK Steering Systems Europe – trwa rekrutacja


W dniu 27.01.2020 r. rozpoczęta została rekrutacja na studia dualne w NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. Studenci II roku studiów stacjonarnych na kierunku logistyka, którzy są zainteresowani aplikowaniem na studia dualne, proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

  • CV,
  • listu przewodniego (motywacyjnego) – z podaniem swoich motywacji do studiowania w formie studiów dualnych w przedsiębiorstwie NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o., na adres mailowy: sylwestrzak-p@nsk.com

Termin przesyłania dokumentów – do 07.02.2020 r.

Przedsiębiorstwo, poinformuje zainteresowane osoby o rozmowie rekrutacyjnej, która odbędzie się w terminie 10-12.02.2020 r. na terenie NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. (dokładna data, godzina i sala zostaną podane do wiadomości studentów). Zakładamy, że proces rekrutacyjny zakończy się 13.02.2020 r.

Wizyta studyjna II roku logistyki w NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z o.o. w ramach zajęć z Infrastruktury logistycznej


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20.01.2020 r. w NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z o.o. odbyło się spotkanie ze studentami 2 roku studiów na kierunku logistyka. Wyjście studyjne zostało zorganizowane przy współpracy mgr. Piotra Sylwestrzaka w ramach zajęć z przedmiotu „Infrastruktura logistyczna”. Wyjście studyjne jest realizowane w ramach kształcenia praktycznego naszej Uczelni!

Read more…

Wizyta studyjna II roku Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych


W dniu 24.01.2020 r. studenci II roku kierunku Bezpieczeństwo i Higieny Pracy wzięli udział w wizycie studyjnej zorganizowanej w ramach zajęć z przedmiotu „Ochrona środowiska”. Odwiedzili Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Wałbrzychu, którą zarządza Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z. o. o.

Read more…

Nowe przyrządy w pracowniach BHP


Pracownie specjalistyczne, z których korzystają studenci kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt do nauki zawodu. Zakupione zostały między innymi przyrządy do pomiaru czynników szkodliwych i niebezpiecznych, które stanowią uzupełnienie do istniejącego już laboratorium, a także wyposażenie Pracowni Ergonomicznej, wykorzystywane między innymi do pomiaru wydatku energetycznego pracownika czy kondycji ruchowo-wzrokowej. Dzięki dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” uczelnia zainwestowała w tak specjalistyczny sprzęt jak: samoczynne urządzenie gaśnicze (SUG), twardościomierz uniwersalny do badania twardości w skalach Vickersa, Brinella, Rockwella, czy instalację alarmową wykorzystywaną do symulacji alarmu. Zakupiony został również Komputerowy System STER Wspomagający Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.