Paweł Rakowski laureatem „Najlepszego Dyplomu Roku”


Zakończona została kolejna edycja „Najlepszego Dyplomu Roku”. Komisja Konkursowa postanowiła przyznać nagrodę Panu Pawłowi Rakowskiemu, absolwentowi studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka w roku akademickim 2018/2019. Serdecznie gratulujemy laureatowi oraz  życzymy dalszych sukcesów naukowych i zawodowych.

Paweł Rakowski jest autorem pracy pod tytułem: „Projekt systemu dystrybucji sieci sklepów dyskontowych Lidl w Republice Serbii z wykorzystaniem dodatkowego centrum dystrybucyjnego”. Poza tym, wyróżnił się bardzo aktywną działalnością w trakcie wszystkich lat studiów, jako organizator czterech edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Logistyków. Komisja Konkursowa wysoko oceniła również jego publikacje w pozauczelnianych wydawnictwach, takich jak: „Różne oblicza logistyki” (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego).

Uroczyste wręczenie nagrody będzie miało miejsce 4 października, podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020, w której wezmą udział przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedsięwzięcie „Najlepszy Dyplom Roku” ma na celu promocję i wsparcie wyróżniających się studentów dolnośląskich uczelni wyższych. Jest ono realizowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Kandydaci do nagrody są wskazywani przez dyrektorów instytutów, a najlepszego spośród nich wybiera powołana przez Rektora Komisja Konkursowa.

Podziękowanie od Lean Management Consulting Group


Jest nam miło poinformować, że 20.09.2019 r. podczas kolejnej edycji Lean Exchange Club, organizowanej przez współpracującą z Uczelnią (od 2017 r.) firmę Lean Management Consulting Group, dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego odebrała nagrodę, przyznaną naszej Uczelni za współpracę w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych pn. Lean Management Toolbox.  Spotkanie odbyło się w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Podziękowania wręczono także współpracującym z LMCG firmom, w których realizowane były w latach 2017-2019, zajęcia praktyczne dla Słuchaczy studiów podyplomowych. W gronie tym znalazły się m.in. firmy współpracujące z PWSZ AS w Wałbrzychu: NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o., RONAL Polska Sp. z o.o, Mando Corporation Poland Sp. z o.o. oraz Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. W podziękowaniu, jakie otrzymaliśmy czytamy:
„(…) Wyrażamy uznanie za profesjonalną współpracę oraz otwartość
w prowadzeniu kultury ciągłego doskonalenia w oparciu o filozofię lean management.
Pragniemy przy tym wyrazić nadzieję, że partnerskie relacje łączące nasze firmy pozwolą Nam w kolejnych latach na owocną współpracę”.

Read more…

Student logistyki powołany do Reprezentacji Dolnośląskiego ZPN UEFA Regions CUP na Finałowy Turniej Mistrzostw Europy


Student kierunku logistyki I stopnia, Pan Szymon Tragarz został powołany do Reprezentacji Dolnośląskiego ZPN UEFA Regions CUP na Finałowy Turniej Mistrzostw Europy. Wydział Szkolenia Dolnośląskiego ZPN informuje, że w dniach 14-16.06.2019 w Trzebnicy odbędzie się zgrupowanie sportowe oraz w dniach 16 – 24.06 lub 27.06.2019 w Bad Gogging (Niemcy) odbędą się Mistrzostwa Europy UEFA Regions CUP.

Jest to wielkie wyróżnienie za osiągnięcia w sporcie, to też potwierdzenie jak bardzo utalentowanych studentów mamy na Uczelni.

Trzymamy kciuki i życzmy powodzenia w nadchodzącym Finale Mistrzostw Europy.

Wizyta studentów Logistyki w fabryce Skody.


W dniu 13.06.2019 roku studenci II i III roku studiów pierwszego stopnia oraz  I roku studiów drugiego stopnia, kierunku logistyka zwiedzili fabrykę i muzeum firmy Skoda w miejscowości Mlada Boleslav. Tę wyjazdową wizytę studyjną zorganizował mgr Rafał Palonek, wykładowca w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym oraz dyrektor zarządzający firmy współpracującej z naszą Uczelnią – Lean Management Consulting Group (Wrocław).

            Podczas wizyty studenci mieli okazję zobaczyć jak wygląda produkcja najnowszych modeli samochodów firmy Skoda, ze szczególnym naciskiem na procesy tłoczenia oraz spawania. Jako przyszli logistycy, uczestnicy mogli zapoznać się także z różnymi sposobami organizacji logistyki produkcji.

            Niezwykle cenna była także wizyta w muzeum marki Skoda, gdzie studenci mogli poznać jej historię oraz obejrzeć wszystkie dotychczas produkowane modele samochodów osobowych i dostawczych, a także rowery Laurin and Klement.

 

Wizyta studyjna studentów pierwszego roku stacjonarnych studiów logistyki II stopnia


Dnia 27 maja 2019 roku studenci pierwszego roku stacjonarnych studiów logistyki II stopnia dzięki uprzejmości Pana dyrektora Macieja Pociechy odbyli wizytę studyjną w Centrum Logistyki Poczty Polskiej – Oddział Regionalny we Wrocławiu. Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”. Wizytę zorganizował dr Piotr Kowalski w ramach przedmiotu zarządzanie logistyczne, a jej celem było zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami logistycznymi i organizacyjnymi stosowanymi przez Pocztę Polską.

W trakcie wizyty studenci poszerzyli swoją wiedzę na temat sposobu funkcjonowania Centrum Logistycznego oraz mieli okazję poznać nowoczesne rozwiązania logistyczne, techniczne, oraz informatyczne wykorzystywane w celu usprawnienia realizacji procesów logistycznych Centrum Logistycznego Poczty Polskiej. Studentom zaprezentowano pracę nowoczesnej maszyny sortującej listy, w której stosuje się zaawansowane mechanizmy rozpoznawania tekstu (OCR). Uczestnicy mieli okazję poznać strukturę organizacyjną Poczty Polskiej. Poznali potencjał transportowy, oraz narzędzia informatyczne wspomagające   zarządzanie flotą transportową.

Była to również okazja do zapoznania się z szerokim spektrum usług dostarczanych przez Pocztę Polską. Oprócz powszechnie znanych usług Poczta Polska realizuje wiele innych takich jak np. wydruki personalizowanej korespondencji, kopertowanie automatyczne oraz ręczne, foliowanie automatyczne oraz ręczne, pakowanie i wiele innych również niestandardowych dostosowanych do potrzeb klienta. Poczta Polska jest liderem na rynku obsługi gotówki w Polsce. Świadczy specjalistyczne usługi odbioru i konwojowania wartości pieniężnych, sortowania i przeliczania gotówki, weryfikacji autentyczności znaków pieniężnych oraz przekazywania wpłat na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

Jedną z ciekawszych dynamicznie rozwijanych usług jest Międzynarodowa Przesyłka Paletowa świadczona na terytorium Europy. Z usługi można skorzystać chcąc wysłać towary z Polski do wybranych krajów europejskich bądź z terytorium Europy do Polski lub pomiędzy wybranymi krajami europejskimi bez przewozu towarów przez teren naszego kraju. Usługa ta polega na przewozie towarów spakowanych i umieszczonych na palecie (lub innej jednostce ładunkowej) lub niespaletyzowanych z miejsca odbioru do miejsca doręczenia przy użyciu kilku środków transportu.

Uczestnicy wizyty studyjnej składają podziękowanie dyrekcji i pracownikom Centrum Logistyki Poczty Polskiej we Wrocławiu za umożliwienie odbycia wizyty i prezentację działalności przedsiębiorstwa.

 

Wykład gościnny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 23.05.2019 r. o godzinie 13:00 na Uczelni odbył się wykład pt. „Mechanizmy zarządzania projektami – zarządzanie projektami w ramach Funduszy Europejskich”.

Celem wizyty przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego było przedstawienie tematyki zarządzania projektami, czyli procesem, w trakcie którego osoba kierująca projektem przeprowadza celowe planowanie i kontrolowanie zadań wchodzących w skład projektu. Wykład poprowadzony przez praktyków, którzy na co dzień mają do czynienia z dużymi projektami był bardzo interesującym uzupełnieniem zajęć.

            W wykładzie udział wzięli:

  • ze strony Uczelni: mgr Piotr Sylwestrzak, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, oraz studenci I roku USM logistyki;
  • ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Ilona Kwiecińska oraz Sebastian Pacyna.

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska jest programem współpracy transgranicznej, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 23 czerwca 2015 r. i obejmuje swym zasięgiem m.in. część województwa śląskiego. Program skupia się na 4 celach tematycznych określonych w Osiach Priorytetowych i wspiera działania z zakresu zarządzania ryzykiem, rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz zatrudnienia, edukacji i kwalifikacji oraz współpracy instytucji i społeczności.

Wykład w ramach praktycznego profilu naszej Uczelni sprawił, że nasi studenci mogli poznać problematykę związaną z zarządzaniem i realizacją projektów nie tylko na poziomie firm, ale również na poziomie współpracy transgranicznej.

XXIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych


W dniach 16-17 maja 2019 r., w murach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się XXIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych.
Z przyjemnością informujemy, że Członkinie naszego Koła w składzie: Martyna Lizak, Natalia Moszczyńska, Marika Musmanow oraz Aleksandra Wawrzyniak, brały w Konferencji czynny udział.
Panie wygłosiły referat na temat „Prawne instrumenty ochrony powietrza”. Omówiły m.in.: instrumenty ochrony powietrza, wałbrzyskie programy dot. ochrony powietrza oraz statystyki z Polski i z innych krajów europejskich, dotyczące przestrzegania prawa związanego z ochroną powietrza. Ich prezentacja zainteresowała uczestników Konferencji i spotkała się uznaniem wykładowców Uczelni-Organizatora. Cieszymy się i mamy nadzieję, że również w przyszłości Członkowie Koła będą aktywnie uczestniczyli w pozauczelnianych aktywnościach.

Wizyty studyjne w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o


Studenci kierunku logistyka – II roku studiów inżynierskich oraz I roku studiów magisterskich (stacjonarnych) uczestniczyli 22.05.2019 r. w wizycie studyjnej, w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. Wizyty w ramach Programu POWER – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” zorganizowała dr Beata Detyna, w ramach prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych. Uczestnikami ponad 4-godzinnej wizyty było ponad 30 studentów.

            Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji na temat historii i rozwoju TMMP – poprowadzonej przez Pana Piotra Sandomierskiego. Studenci mogli dowiedzieć się m.in. jakie są kluczowe idee oraz zasady Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS – Toyota Production Systm). Na tzw. Toyota Way składają się m.in.: Kaizen (ciągłe doskonalenie), wyzwania, szacunek do ludzi, Genchi Genbutsu („Idź i sprawdź u źródła”) oraz praca zespołowa. Istotą TPS jest przede wszystkim: koncepcja Just in Time, Jidoka (inteligentna automatyzacja) oraz redukcja: marnotrawstwa (muda), niestabilności (mura) i przeciążeń (muri).

Studenci podczas wizyty odwiedzili zakłady produkcji silników i skrzyń biegów (dwie wizyty po 1,5 godziny). Mieli okazję zapoznania się z metodami i narzędziami wykorzystywanymi przez TMMP. Wyjaśniony został m.in. system Kanban oraz zasady pracy standaryzowanej. Oprowadzający studentów po zakładzie pracownicy Toyoty uświadamiali Uczestników, że jakość produktu „wbudowana” jest w proces jego produkcji. Podkreślano znaczenie szybkiego usuwania problemów, a także angażowania się w proces doskonalenia wszystkich zatrudnionych. Szczegółowo wyjaśniono takie zagadnienia jak: Poka Yoke, Heijunka, zasady FIFO, 5S itd.

            Po wizytach w zakładach produkujących silniki oraz skrzynie biegów studentom zaprezentowano bardzo interesujący film – o zaangażowaniu firmy w różnego typu projekty (produkcję urządzeń rehabilitacyjnych, robotów, pojazdów jednoosobowych, pojazdów autonomicznych, napędów alternatywnych itd.). Szczególnie podkreślano znaczenie wyzwań środowiskowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) dla TMMP.

            Dziękujemy Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. za ogromne zaangażowanie w przeprowadzenie wizyt studyjnych. Studenci mogli liczyć na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich pytań – co zapewne przyczyni się do lepszego zrozumienia materiału, jaki obowiązuje w ramach programu studiów.

 

Warsztaty 5S


W dniach 11-12.05.2019 roku odbyły się dwa warsztaty dla studentów II roku, studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego semestru studiów drugiego stopnia – kierunku logistyka (niestacjonarnych). Zajęcia zorganizowała dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Praktyczne zajęcia poprowadziła Pani Dorota Jeż – manager jakości w firmie RTP Polska Sp. z o.o. (zajmującej się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych).

Celem warsztatów było pokazanie studentom poprzez prostą układankę jak wprowadzając drobne zmiany usprawniające proces można przyspieszyć wszystkie operacje i działania.

Zaprezentowana podczas zajęć metoda „5S” –  ma na celu ustanowienie i utrzymanie wysokiej jakości stanowisk pracy, jest jednym z podstawowych narzędzi Lean Manufacturing i Lean Management, ponieważ wiąże się bezpośrednio z właściwą organizacją środowiska pracy, doskonaleniem kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, a także pozwala na zwiększenie stabilności procesów. Z tego też powodu 5S traktowane jest bardzo często jako kluczowa technika Lean Management, wdrażana w firmach produkcyjnych i usługowych – jako jedna z pierwszych, stanowiąca podstawę do dalszych działań Kaizen. Na 5S składa się:

  1. S – Sortowanie (jap. Seiri)
  2. S – Systematyka (jap. Seiton)
  3. S – Sprzątanie (jap. Seiso)
  4. S – Standaryzacja (jap. Seiketsu)
  5. S – Samodyscyplina (jap. Shitsuke).

Metoda 5S jest uniwersalna – ma bowiem zastosowanie zarówno dla stanowisk produkcyjnych, magazynowych, biurowych, jak i usługowych.

 

Źródło: https://lean.org.pl/5s-na-produkcji-i-w-biurze/ (dostęp 15.05.2019 r.)

Dziękujemy Pani Dorocie Jeż za chęć współpracy z naszą Uczelnią, poświęcony czas i przeprowadzenie zajęć, które uświadomiły studentom, że działaniami organizacyjnymi, bez wysokich nakładów finansowych można z dobrym skutkiem znacząco usprawnić realizowane w firmie procesy.