Kurs medyczny dla studentów techniki dentystycznej


Komisja Stomatologiczna i Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu oraz Instytut Zdrowia Wydział Techniki Dentystycznej zapraszają studentów wydziału Techniki Dentystycznej do udziału w kursie medycznym pt. „Uzupełnienie ruchome nieosiadające”, który poprowadzi dr hab. Halina Ey-Chmielewska z Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Kurs odbędzie się 11 stycznia 2020 r. (sobota) w godzinach 9.00-15.30 w budynku B (ul. Piotra Skargi 14a).

Read more…

Spotkanie wigilijne pielęgniarstwa


Przedświąteczny czas to okazja do kameralnych, nieformalnych spotkań studentów i kadry dydaktycznej. Jednym z takich wydarzeń, które w ostatnich dniach odbyły się na naszej uczelni, było spotkanie wigilijne I roku pielęgniarstwa. Zorganizowane z inicjatywy studentów było również przez nich dopracowane w najmniejszym detalu. Nie zabrakło tradycyjnych świątecznych potraw, życzeń i dzielenia się opłatkiem. Razem ze studentami do wspólnego stołu zasiadły mgr Barbara Chabab – opiekun roku oraz mgr Małgorzata Kowalik zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia.

 

Studenci pielęgniarstwa o profilaktyce zdrowotnej


W dniu 23.11.2019 r. Stowarzyszenie Zdrowa Od-Nowa pod kierunkiem Radnej Rady Miasta Wałbrzycha Aliny Szełemej zorganizowało w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia bezpłatne konsultacje i porady lekarzy różnych specjalności m.in: chirurga onkologa, ginekologa, pulmonologa, gastroenterologa, chirurga ogólnego, urologa, chirurga medycyny estetycznej oraz dietetyka pod hasłem Twoja Profil-TAK-tyka. W wydarzeniu tym brali również udział studenci III roku pielęgniarstwa PWSZ AS w Wałbrzychu pod kierunkiem Małgorzaty Kowalik, którzy dokonywali pomiaru parametrów życiowych oraz edukowali w zakresie samobadania piersi i jąder, a technikę samobadania pokazywali na fantomach. Opowiadali o możliwościach badań profilaktycznych (cytologia, mammografia, kolonoskopia), rozdawali ulotki informacyjne i schematy badań.
Spotkania takie organizowane są cyklicznie od kilkunastu lat i co roku przybierają inną formę.

Read more…

Seminarium szkoleniowe – praktyczne zastosowanie systemu ceramiki Natural Tressis


Instytut zdrowia PWSZ w Wałbrzychu wraz z firmą Holtrade organizują 06.11.2019 r. seminarium szkoleniowe dotyczące praktycznego zastosowania systemu ceramiki Natural Tressis. Część teoretyczną i praktyczną poprowadzi technik o bardzo dużym praktycznym doświadczeniu zawodowym, specjalizujący się w protezach stałych licowanych ceramiką i rozwiązaniach pełnoceramicznych – Gianni Niccoletti z Włoch.

Read more…

Zajęcia w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu


W dniu 14.05.2019 r studenci II roku pielęgniarstwa wraz z opiekunami  odbyli zajęcia w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Zajęcia odbywały  się w ramach współpracy z RCKiK w Wałbrzychu i były drugim praktycznym etapem po wcześniejszej prelekcji na uczelni.  Podczas zajęć studenci poznali  całą drogę jaką musi przejść dawca krwi od momentu rejestracji do momentu  oddania krwi oraz drogę krwi i preparatów krwiopochodnych od momentu pobrania do momentu wydania preparatu na zewnątrz. Studenci mieli okazję zobaczyć metody podziału krwi na różne składniki np: odzyskiwanie osocza, koncentrat krwinek płytkowych, koncentrat czynników krzepnięcia, koncentrat granulocytarny itp.

Kształcenie praktyczne jak widać to nie tylko hasła na plakatach i bilbordach.

 

 

III Mistrzostwa Wizażu PWSZ AS w Wałbrzychu


Dnia 11.04.2019 roku w auli Auditorium Novum odbyły się III Mistrzostwa Wizażu PWSZ AS w Wałbrzychu – RED CARPET GLOW. O tytuł „Mistrzyni Wizażu PWSZ AS w Wałbrzychu” walczyło 10 zawodniczek. Poziom zawodów stał na bardzo wysokim poziomie. Jury konkursu w składzie:
– p. Malwina Siwiec, przewodnicząca jury, wielokrotna laureatka Mistrzostw Polski Makijażu Profesjonalnego, absolwentka PWSZ AS w Wałbrzychu,
– p. Magdalena Ptaszek, kierownik Kosmetycznego Instytutu dr Ireny Eris w Polanicy Zdroju,
– p. Małgorzata Poprawa, lider kosmetologii w Kosmetycznym Instytucie dr Ireny Eris w Polanicy Zdroju,
– p. Katarzyna Fitrzyk, laureatka Mistrzostw Polski makijażu profesjonalnego, wielokrotna jurorka mistrzostw wizażu oraz mistrzostw kosmetologicznych.
Po długich, merytorycznych dyskusjach jury konkursu zdecydowało, że Mistrzynią Wizażu PWSZ w Wałbrzychu została pani Magdalena Matyga-Kruk. Tytuł I Vice Mistrzyni Wizażu jury przyznało pani Monice Jaszewskiej, a II Vice Mistrzynią Wizażu została pani Natalia Witucka.
Bardzo dziękujemy za udział, organizację, nagrody i gorący doping wszystkim osobom, które włączyły się w to wydarzenie.

Prelekcja pt.”Dlaczego krew jest tak cenna, a krwiodawcy potrzebni”


W dniu 26.03.2019 roku dla studentów II roku Pielęgniarstwa odbyła się prelekcja pt.”Dlaczego krew jest tak cenna, a krwiodawcy potrzebni” poprowadzona przez Panią Magdalenę Tyrko, specjalistę do spraw promocji krwi RCKiK w Wałbrzychu. Podczas prelekcji wyjaśnione zostały wszystkie kwestie związane z możliwością oddawania krwi oraz obalone zostały mity na temat niebezpieczeństwa oddawania krwi. Po wykładzie studenci otrzymali upominki od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Dziękujemy Pani Magdalenie Tyrko za przeprowadzenie prelekcji oraz upominki.

Zbiórka krwi


W dniu 22 marca 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyła się wiosenna zbiórka krwi. Ogromne podziękowania dla studentów kierunku Pielęgniarstwo oraz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, bez których to wydarzenie by nie powstało. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.

Czepkowanie studentów Pielęgniarstwa


W piątek 8 marca 2019 roku w auli Auditorium Novum im. prof. Elżbiety Lonc Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyła się uroczystość CZEPKOWANIA studentów I i II roku kierunku Pielęgniarstwa. Czepkowanie to uroczystość, podczas której studenci pielęgniarstwa otrzymują białe czepki – symbol dołączenia do grona pielęgniarek i pielęgniarzy. Studenci złożyli uroczyste ślubowanie w obecności p. Marii Pałeczki, przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. W uroczystości wzięło udział 40 studentów PWSZ AS w Wałbrzychu, w tym 3 panów.

 

Makijaż artystyczny – egzamin końcowy


Trwa zimowa sesja egzaminacyjna. Jedni studenci siedzą nad książkami, kodeksami, inni nad deskami kreślarskimi, a tymczasem studentki kosmetologii walczyły o zaliczenie przedmiotu makijaż artystyczny z pędzlem w dłoni.  Studia na kierunku kosmetologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa mają za zadanie przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetologii, posiadających interdyscyplinarną wiedzę z podstaw nauk biologiczno-medycznych, farmaceutycznych oraz umiejętności praktyczne, w tym przede wszystkim manualne, które przydają się do wykonywania zabiegów kosmetycznych.  Jedną z umiejętności wizażowego świata jest „Face Chart”, czyli szkic makijażu. Zawodowi wizażyści bardzo często z niego korzystają, zwłaszcza przed ważnymi sesjami oraz pokazami mody. Studentki kosmetologii po stworzeniu szkicu, przenosiły swoje dzieła na modelki, które w całościowych kreacjach wyglądały niezwykle zjawiskowo. Efekty pracy studentek były niesamowite.