MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PWSZ WAŁBRZYCH


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała obligacje Skarbu Państwa, dzięki którym możliwe będzie wzmocnienie jej zaplecza dydaktycznego służącego umocnieniu idei i zasadności kształcenia praktycznego. Symboliczny czek na kwotę 3 mln złotych w obligacjach Skarbu Państwa wręczył rektorowi PWSZ w Wałbrzychu prof. Piotrowi Jurkowi oraz rektorowi-elektowi Uczelni prof. Robertowi Wiszniowskiemu minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Minister Wojciech Murdzek stwierdził, że wyższe szkoły zawodowe są niezbędne w procesie kształcenia praktycznego, bowiem najskuteczniej reagują na potrzeby zawodowe lokalnego rynku pracy. Działania Ministerstwa, m. in. w postaci wsparcia finansowego, wzmacniają misję kształcenia praktycznego w państwowych uczelniach zawodowych. Minister Wojciech Murdzek podkreślił również fakt dużej elastyczności wykorzystania otrzymanych środków, co pozwala uczelniom samodzielnie decydować o czasie i sposobie ich inwestowania.

PWSZ w Wałbrzychu jako największa w regionie publiczna uczelnia zawodowa nawiązuje i rozwija współpracę z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, m.in. podpisując corocznie porozumienia z podmiotami gospodarczymi Aglomeracji Wałbrzyskiej. Efektem tej współpracy są np. wspólne przedsięwzięcia naukowo-dydaktyczne (konferencje, seminaria, konwersatoria oraz studia dualne), działania promocyjne (dni kariery, targi praktyk, staży i pracy), czy też realizowane projekty unijne. Dzięki takim działaniom studenci mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym regionu, poszerzać swoje zainteresowania, a przede wszystkim nabywać praktyczne umiejętności i kształtować przyszłą ścieżkę zawodową.

Rektor Piotr Jurek, dziękując  zapewnił, że otrzymana dotacja będzie przeznaczona na kolejne inwestycje, dzięki którym studenci i pracownicy będą mogli w jeszcze większym stopniu korzystać z infrastruktury dydaktycznej, sportowej i informatycznej.  Natomiast rektor-elekt Robert Wiszniowski, dodał, że dzięki swojej działalności Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odgrywa kluczową rolę w regionie w kształceniu i kształtowaniu młodego pokolenia.REKRUTACJA TRWA! STUDIUJ w PWSZ WAŁBRZYCH


Trwa rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. W roku akademickim 2020/2021 w naszej Uczelni Studenci będą mogli kształcić się w wymiarze studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, w formie zajęć stacjonarnych (BEZPŁATNE studia dzienne) lub niestacjonarnych (płatne studia zaoczne).

Studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • architektura wnętrz, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • bezpieczeństwo i higiena pracy, studia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • filologia – specjalność filologia angielska, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • kosmetologia, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • pielęgniarstwo, studia stacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • techniki dentystyczne, studia stacjonarne (3,5-letnie studia licencjackie)

Studia II stopnia (magisterskie)

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (2-letnie studia magisterskie)
 • logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne (1,5-letnie studia magisterskie) – NABÓR PROWADZONY W REKRUTACJI ZIMOWEJ

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną – https://www.pwsz.com.pl/dla-kandydata/

STUDIUJ!!! w PWSZ WAŁBRZYCH

WEJDŹ DO NASZEGO ŚWIATA – PWSZ WAŁBRZYCH DLA MATURZYSTÓW


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, która przygotowała filmowe spotkania pn. „WEJDŹ DO NASZEGO ŚWIATA – PWSZ WAŁBRZYCH DLA MATURZYSTÓW”, w których cyklicznie prezentowane będą kierunki studiów, jakie można realizować w naszej Uczelni.

Klikając w ikonę filmu opatrzonego nazwą kierunku studiów spotkacie się Państwo z Wykładowcami oraz Studentami naszej Uczelni. W przystępnej formie wywiadu przedstawią Oni profile kształcenia oraz niezbędne informacje, które pomogą podjąć decyzję o przyszłej drodze edukacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Serdecznie zapraszamy do NASZEGO ŚWIATA – drzwi otwarte szeroko!!!!

PIELĘGNIARSTWO – studia pierwszego stopnia – licencjackie

PEDAGOGIKA – studia pierwszego stopnia –
licencjackie

KOSMETOLOGIA – studia pierwszego stopnia – licencjackie

Część 1

Część 2

ADMINISTRACJA – studia pierwszego stopnia – licencjackie oraz studia drugiego stopnia – magisterskie

TECHNIKI DENTYSTYCZNE – studia pierwszego stopnia – licencjackie

 

LOGISTYKA – studia pierwszego stopnia – inżynierskie oraz studia drugiego stopnia – magisterskie (rekrutacja zimowa)

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ – studia pierwszego stopnia – licencjackie

FILOLOGIA (filologia angielska) – studia pierwszego stopnia – licencjackie

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – studia pierwszego stopnia – inżynierskie

 

Spotkanie z BHP w organizacji 🙂

NASZ ŚWIAT – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

 

Nasz Świat czeka na WAS! 🙂 🙂 🙂

OFERTA GRANTÓW I STYPENDIÓW


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu informuje o możliwości ubiegania się granty oraz stypendia.

Poniżej załączamy kilka linków, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje oraz pobrać niezbędne dokumenty:

Zapraszamy do udziału w postępowaniach konkursowych!

 

PODZIĘKOWANIA JM REKTORA-ELEKTA


W imieniu JM Rektora-Elekta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu – prof. dr hab. Roberta Wiszniowskiego – pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za wszystkie listy gratulacyjne i życzenia, które wpłynęły po wyborze Pana Profesora na stanowisko Rektora naszej Uczelni.

Pragniemy podzielić się z Państwem wyrazami szacunku oraz sympatii, które otrzymał JM Rektor-Elekt, m.in. od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pana Wojciecha Murdzka, Prezydenta Wałbrzycha – dr Romana Szełemeja oraz Rektorów kilkunastu uczelni wyższych z całej Polski.


 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ W ZAKRESIE KOMUNIKACJI STRATEGICZNEJ


W odpowiedzi na prośbę Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zachęca wszystkie zainteresowane osoby, które posiadają status studenta lub są absolwentami studiów wyższych, do udziału w „Konkursie na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej”.
Celem rywalizacji jest upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa i zwiększenie świadomości prawnej. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pięciu esejów na wskazane przez Instytut tematy.
W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna, a liczba wyróżnionych prac zależy od decyzji Kapituły Konkursu.

Wysokość nagród w Konkursie:
• Nagroda główna: jednorazowe miesięczne stypendium stażowe o wartości 10 000 złotych brutto w Centrum Analiz Strategicznych IWS;
• Wyróżnienia: miesięczne stypendia stażowe o wartości 5 000 złotych brutto w Centrum Analiz Strategicznych IWS.

Wszystkie szczegółowe informacje zapisane zostały w Regulaminie Konkursu: https://iws.gov.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-w-zakresie-k…/

Załączamy również link do formularza zgłoszeniowego: https://system.erecruiter.pl/FormTemp…/RecruitmentForm.aspx…

Życzymy powodzenia!

STUDIUJ! w PWSZ WAŁBRZYCH
www.pwsz.com.pl
#kształcimypraktycznie

JM REKTOR PWSZ WAŁBRZYCH NA SPOTKANIU Z MINISTREM NiSW


Miło jest nam poinformować, że Jego Magnificencja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek, wziął udział w spotkaniu, którego tematyką było „łączenie szkolnictwa wyższego z biznesem”. W obradach uczestniczyli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pan Wojciech Murdzek, przedstawiciele wałbrzyskich i świdnickich środowisk akademickich oraz Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ, INŻYNIERSKĄ I LICENCJACKĄ


Zapraszamy i zachęcamy do udziału w II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską, inżynierską i licencjacką.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską, inżynierską i licencjacką skierowany jest do studentów i absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, których zainteresowania naukowe obejmują problematykę innowacji, restrukturyzacji i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Jego idea wpisuje się w założenia programu Kadry dla przemysłu, który realizuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Konkurs to efekt porozumienia, jakie ARP S.A. zawarła w marcu 2019 r. ze Zgromadzeniem Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Konkurs został objęty patronatem Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spośród nadesłanych w poprzednim roku prac wyłoniono 9 najlepszych.

– Zainteresowanie konkursem przerosło nasze oczekiwania. Dotychczas nagrodzone prace to najlepszy dowód na potencjał, jaki drzemie w kształceniu zawodowym i przede wszystkim w młodych ludziach, studentach i absolwentach publicznych uczelni zawodowych. Budowanie pomostów między światem akademickim a światem biznesu umożliwia łączenie najwyższych kompetencji z praktyką biznesową. Sukces pierwszej edycji konkursu umocnił nas w przekonaniu, że taka inicjatywa jest potrzebna i powinna być kontynuowana – mówi Paweł Kolczyński, Wiceprezes ARP S.A.

Decyzja o ogłoszeniu II edycji konkursu została podjęta przez Zarząd ARP S.A. ponownie w porozumieniu z Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Uczestnikami konkursu mogą zostać studenci i absolwenci Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rektorzy zrzeszeni są, jako członkowie zwyczajni, w  stowarzyszeniu pod nazwą Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Tak jak w ubiegłym roku, wyłonione zostaną najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w obszarach: innowacje, restrukturyzacja, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, technologie na rzecz zaawansowanego przemysłu, otoczenie okołobiznesowe, informatyka, zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w październiku 2020 r . w siedzibie ARP S.A. przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

W załączeniu przekazujemy REGULAMIN KONKURSU

SUKCES PRACOWNIKA PWSZ WAŁBRZYCH


Pragniemy poinformować, że w piątek 26. czerwca mgr Agata Buczak – pracownik działu promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu – obroniła pracę doktorską pt. „Instytucje otoczenia biznesu a podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety”. Rozprawa doktorska w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse, jest efektem badań i studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze. Tematykę dysertacji stanowią aktualne zagadnienia z zakresu przedsiębiorczej działalności kobiet, funkcjonowania obecnych w Wałbrzychu i w regionie instytucji otoczenia biznesu oraz ich wpływ na podejmowanie przez wałbrzyszanki decyzji o założeniu własnej firmy.

Pani Agacie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

STUDIUJ! w PWSZ WAŁBRZYCH
www.pwsz.com.pl
#kształcimypraktycznie

STYPENDIA POMOSTOWE NABÓR WNIOSKÓW


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu pragnie włączyć się w akcję informacyjną dotyczącą możliwości uzyskania stypendium pomostowego już od I semestru studiów stacjonarnych realizowanych w publicznych uczelniach wyższych.
„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym o stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2020 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:
* zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
* zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
* mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
* pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

* pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR, lub
* jest/był uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub
* jest członkiem rodziny wielodzietnej, lub
* jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub
* ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące XIX Edycji Programu Stypendiów Pomostowych można odnaleźć na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-rusza-nowa-edycja-2/#post-11965

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jako organizatora wstępnej rekrutacji kandydatów w roku akademickim 2020/2021 pragnie za pośrednictwem naszej Uczelni przekazać komplet informacji, które w formie plików do pobrania załączamy poniżej:

PLAKAT_stypendium_pomostowe
Program Stypendiów Pomostowych-1
Regulamin Programu Stypendiów Pomostowych