DZIEŃ KARIERY 2020


„Wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu”

Konfucjusz.

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Kariery, a w nim specjalnie dla Was:

– 17 warsztatów tematycznych on-line, przygotowanych przez pracodawców i ekspertów, którzy doradzą i wskażą Wam możliwości rozwoju po studiach

– wywiady z absolwentami naszej Uczelni, którzy podzielą się swoimi wspomnieniami z czasów studiów i opowiedzą o tym, jak zrobili karierę po studiach.

Startujemy już 7 grudnia o godzinie 8.30 na platformie Webex.

Szczegółowy program – 30 listopada

SUKCES NASZYCH LOGISTYKÓW


W miesięczniku naukowo-technicznym „Transport miejski i regionalny” nr 8/2020 (ISSN 1732-5153) ukazał się recenzowany artykuł dwóch Członków Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time” – Bartosza Rydla i Patryka Chwedczuka.

Nasi studenci kierunku logistyka (studia drugiego stopnia) przygotowali artykuł pt. „Rozwiązanie problemu zmiany trakcji w kontekście funkcjonowania kolei dojazdowej”.

W jego streszczeniu czytamy: W ostatnich latach dąży się do jak największego ograniczenia szkodliwego oddziaływania pojazdów trakcji spalinowej na środowisko naturalne. Dlatego też konstruktorzy projektując nowoczesne układy trakcyjne, starają się zminimalizować zużycie przez nie oleju napędowego oraz środków smarnych poprzez zastosowanie nowoczesnych silników spalinowych napędu głównego. Ostatnio dąży się również do zastosowania innych rodzajów napędów, w tym napędu hybrydowego, w którym zasilanie silników trakcyjnych odbywa się z wysokowydajnych zasobników energii (ogniwa akumulatorowe, kondensatory) lub z zasobników wspomaganych energią wytworzoną przez zabudowany na lokomotywie zespół prądotwórczy (silnik spalinowy, prądnica prądu przemiennego, prostownik). Pierwsze pojazdy hybrydowe powstały na bazie samochodów, autobusów, trolejbusów i tramwajów. Dopiero od kilkunastu lat rozpoczęto prace nad stworzeniem układu hybrydowego napędu z zastosowaniem do lokomotyw przeznaczonych najczęściej do ruchu manewrowego i przetokowego. W Polsce pierwsze prace nad stworzeniem układu napędu hybrydowego, w zastosowaniu do modernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych, rozpoczęto w 2010 roku.

Gratulujemy!

PRAKTYKA SZUKA STUDENTA


Zapraszamy na praktykę zawodową studentów naszej Uczelni kierunków:

– Administracja (I i II stopnia)
– Filologia (specjalizacja administracyjno-biznesowa)

Oferujemy:
– możliwość skorelowania realizacji praktyki z planem zajęć dydaktycznych,
– realizację praktyk zgodnie z założeniami programowymi kierunku studiów,
– w pełni bezpieczną praktykę zdalną.
Chcesz pogłębić swoją wiedzę, poszerzyć umiejętności i kompetencje, a przy tym poznać pracę administracyjną w naszej Uczelni?
Liczba miejsc ograniczona!

Zgłoszenia przyjmujemy drogą e-mailową lub telefoniczną do 27 listopada br.
Dział Praktyk Studenckich i Karier
biurokarier@pwsz.com.pl
tel. 74 641 92 34

SPOTKANIE PARTNERSKIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+


W ramach realizacji założeń programu Erasmus+ zapraszamy studentów naszej Uczelni do udziału w bezpłatnym spotkaniu z przedstawicielem partnerskiej organizacji Job Trust, który zaprezentuje możliwości realizacji praktyk lub pracy w okresie wakacyjnym w Grecji. Oferta skierowana jest do wszystkich studentów PWSZ.

Co ważne – w przypadku studentów po I roku studiów na kierunkach: Kosmetologia, Filologia, Administracja – istnieje dodatkowa możliwość połączenia wyjazdu z realizacją praktyki w ramach programu Erasmus+  oraz otrzymania dodatkowego stypendium na ten cel.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji spotkania on-line na platformie Zoom oraz sposobu logowania zamieszczono w serwisie infoPWSZ.

Serdecznie zapraszamy!

WSPÓŁPRACA PWSZ WAŁBRZYCH z CAPE BRETON UNIVERSITY w KANADZIE – bezpłatne zajęcia dla studentów


W ramach współpracy z Cape Breton University w Kanadzie zapraszamy studentów naszej Uczelni do udziału w bezpłatnych zajęciach pn. Problemy w samorządzie lokalnym. Ich realizację w formie zajęć on-line zaplanowano w terminie od stycznia do kwietnia 2021 r. Za część merytoryczną i prowadzenie wykładów odpowiada Tom Urbaniak – profesor nauk politycznych z Cape Breton University w Kanadzie.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zapisów na zajęcia oraz sposobu logowania na platformę spotkań zamieszczono w serwisie infoPWSZ.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tej niezwykłej formule wymiany myśli, doświadczeń i spostrzeżeń. Dwa miasta, dwa kraje, dwa spojrzenia i dwie uczelnie wyższe.

To oferta godna uwagi!

ZAPROSZENIE – XI Kongres EFPA POLSKA – on-line 26.11.2020


Obrazek ma charakter ozdobny

Zapraszamy do uczestnictwa w XI Kongresie EFPA POLSKA, który skierowany jest do studentów oraz wszystkich zainteresowanych rynkiem finansowym w Polsce i perspektywą pracy w sektorze finansowym w Polsce.

Tegoroczne hasło Kongresu to:

CERTYFIKOWANY DORADCA FINANSOWY 4.0 w służbie klientowi. Człowiek i sztuczna inteligencja: model wartości dodanej dla klienta w świecie postCOVID2021

Zamierzenia organizatorów – merytorycznie, intensywnie i energetycznie:

 • Tu i teraz, w świecie postCOVID2021 – Klienci w Polsce potrzebują poszerzonego dostępu do doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego dla zabezpieczenia celów i marzeń życiowych, zdrowia, dorobku, rozwoju osobistego i zawodowego, spokojnego 3.wieku,
 • To doradca, wspomagany technologią, udostępnia klientowi tak potrzebną spersonalizowaną usługę doradczą w zakresie produktów inwestycyjnych,
 • Jak edukować klientów, aby mogli i chcieli podejmować świadome decyzje finansowe dla zabezpieczenia swoich potrzeb i realizacji celów i marzeń życiowych.

W agendzie Kongresu przewidziano:

 • Panel Prezesów
 • Panel Szefów Bankowości i Doradztwa
 • Wyniki najnowszego badania o długoterminowym inwestowaniu Polaków
 • Megatrendy rozwojowe,
 • Pocovidowy raport z rynków międzynarodowych,
 • Aktualny peryskop rynkowy wiodących firm partnerskich

A także, w trakcie Kongresu:

 • Transmisja ze studia
 • Łączenia online
 • Pytania do prowadzących
 • Badanie opinii
 • Turniej wiedzy o inwestowaniu z cennymi nagrodami
 • Nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników Kongresu

 

W tym roku Kongres zaplanowano w formule RAZEM ONLINE. Będzie ona dostępna tylko dla zarejestrowanych uczestników.

Link do rejestracji dostępny na stronie wydarzenia: https://kongres2020.efpa.pl/

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – CYKL BEZPŁATNYCH WEBINARÓW


Obrazek Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - webinar 18.11.2020 Co sprawia, że odnosimy sukces?

Obrazek Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - webinar 19.11.2020 Jak opanować stres?

Obrazek Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - webinar Kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w dniu 20.11.2020

W ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2020 zapraszamy na 3 darmowe webinary.

W tym roku w formule on-line będzie można włączyć się w rozważania m.in. z zakresu kompetencji miękkich czy sposobów na radzenie sobie ze stresem – w covidowych czasach i nie tylko.

Spotkania prowadzić będzie psycholog z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – pan Dawid Torbacki.

Wydarzenia dedykowane są zarówno młodzieży wchodzącej na rynek pracy, jak również każdej osobie, którą zainteresują proponowane tematy.

Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

Przewidywany czas trwania każdego webinaru: 1 godzina

Zalecamy użycie przeglądarki Chrome lub Firefox.

Liczba miejsc ograniczona!!! Zapraszamy do rejestracji.

KONFERENCJA FINSKILLS 2020 – ZAPROSZENIE


Obrazek ma charakter ozdobny

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej 4. Konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS 2020 ONLINE pod hasłem: SPOŁECZNOŚĆ SEKTORA FINANSOWEGO. postCOVID2020-2021: STRATEGIA ROZWOJU CZY PRZETRWANIA.

Termin: 23 listopadagodz. 10:00-14:00

W trakcie Konferencji zaprezentowane zostaną wyniki najnowszego badania SRK SF: „Transformacja cyfrowa środowiska pracy i rozwoju w sektorze finansowym”. W wystąpieniach i dyskusjach będą poszukiwane odpowiedzi m.in. na pytania:

 • Jakie nowe wyzwania kryzys pandemiczny postawił przed społecznością sektora finansowego?
 • Czy chcemy być liderem zmiany czy gonić peleton, inwestować czy ciąć koszty?
 • Jaki powinien być nowy model uczenia się cyfrowego pracowników sektora finansowego i jakie zadania stoją  przed pracodawcami, uczelniami, firmami szkoleniowymi, pracownikami oraz instytucjami publicznymi, aby taki model wspólnie opracować, wdrożyć i stale rozwijać?
 • Jakie działania powinna podjąć SRK SF jako platforma współpracy na rzecz nowego modelu uczenia się: przez całe życie, z wykorzystaniem technologii, z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy?

Zaproszenie skierowane jest do studentów szkół wyższych, a także do pracowników sektora finansowego: banków, firm ubezpieczeniowych, firm działających na rynku kapitałowym, nauczycieli akademickich szkół wyższych, instytucji nadzoru sektora finansowego, przedstawicieli izb gospodarczych, stowarzyszeń zawodowych i organizacji branżowych, związków zawodowych działających w sektorze i wszystkich zainteresowanych osób.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.

Więcej informacji: https://konferencjasrk2020.wib.org.pl

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZISIAJ!

NIECH ŻYJE NIEPODLEGŁA POLSKA!


W 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w imieniu całej Społeczności Akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, kwiaty przy Pomniku Niepodległości w Wałbrzychu złożył rektor Uczelni – profesor Robert Wiszniowski.

Na zdjęciu Pomnik Niepodległości w Wałbrzychu

Na zdjęciu wiązanka kwiatów złożona przy Pomniku Niepodległości w Wałbrzychu

Na zdjęciu Rektor Uczelni, prof. Wiszniowski, składa wiązankę kwiatów przy Pomniku Niepodległości w Wałbrzychu

Na zdjęciu Rektor Uczelni przy Pomniku Niepodległości

Na zdjęciu Rektor Uczelni przy Pomniku Niepodległości

VIII POLSKA EDYCJA KONKURSU „ETYKA W FINANSACH”


Obrazek jest informacją o konkursie dotyczącym zagadnienia etyki w finansach

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich zaprasza do udziału w VIII polskiej edycji konkursu „Etyka w finansach”.

Konkursowa rywalizacja skierowana jest do pracowników sektora finansowego, studentów, pracowników naukowych oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniem etyki w sektorze finansowym. Jej ideą jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach, zwłaszcza dziś – w czasach przyśpieszonego budowania kapitalizmu, kryzysów finansowych i wyzwań roku 2020 – co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy. Konkurs daje szansę podzielenia się pasją do wykonywanej pracy, efektami badań naukowych, obserwacjami, a także pomysłami na ulepszenie systemu.

Jak co roku, zadaniem konkursowym jest napisanie eseju. Pula nagród w Konkursie wynosi 30 tys. zł.

Więcej informacji: https://zbp.pl/dla-bankow/prawo-i-legislacja/konkurs

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać do 11 stycznia 2021 r. (formularz dostępny: https://rejestracjazbp.pl/konkurs/)

Termin nadsyłania esejów upływa 1 marca 2021 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2021 r. oraz opublikowane na stronie internetowej Związku Banków Polskich.

Więcej informacji w załączonej broszurze informacyjnej. Zachęcamy do udziału.

„Etyka w finansach” – broszura informacyjna