Rekrutacja na logistykę II stopnia


W dniach 15 stycznia-12 lutego br. prowadzona jest rekrutacja na studia II stopnia na kierunku logistyka. Dotyczy ona zarówno trybu stacjonarnego, jak i niestacjonarnego. Jest to oferta kierowana do absolwentów studiów inżynierskich na dowolnym kierunku, nie tylko logistyków. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w procesie rekrutacji muszą dokonać elektronicznej rejestracji za pośrednictwem systemu rekrutacji online oraz złożyć komplet dokumentów w pokoju nr 24 (Dział Nauczania i Spraw Studenckich, budynek A, ul. Zamkowa 4).

Read more…

Nowe przyrządy w pracowniach BHP


Pracownie specjalistyczne, z których korzystają studenci kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt do nauki zawodu. Zakupione zostały między innymi przyrządy do pomiaru czynników szkodliwych i niebezpiecznych, które stanowią uzupełnienie do istniejącego już laboratorium, a także wyposażenie Pracowni Ergonomicznej, wykorzystywane między innymi do pomiaru wydatku energetycznego pracownika czy kondycji ruchowo-wzrokowej. Dzięki dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” uczelnia zainwestowała w tak specjalistyczny sprzęt jak: samoczynne urządzenie gaśnicze (SUG), twardościomierz uniwersalny do badania twardości w skalach Vickersa, Brinella, Rockwella, czy instalację alarmową wykorzystywaną do symulacji alarmu. Zakupiony został również Komputerowy System STER Wspomagający Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

 

Rekrutacja dla studentów II roku logistyki na studia dualne w PKP Intercity. Jak aplikować.


W dniu 21.01.2019 r. rozpoczęta została rekrutacja na studia dualne w „PKP Intercity” S.A. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:
 CV,
 listu przewodniego (motywacyjnego) – z podaniem swoich motywacji do studiowania w formie studiów dualnych w przedsiębiorstwie „PKP Intercity”, na adres mailowy: radoslaw.kycia@intercity.pl

Read more…

Podpisaliśmy umowę w sprawie realizacji studiów dualnych na kierunku logistyka z „PKP Intercity” S. A.


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 11.01.2020 r. o godz. 12.00., w Sali Senatu podpisana została umowa w sprawie realizacji studiów dualnych na kierunku logistyka z  przedsiębiorstwem „PKP Intercity” S.A., z którym od wielu już lat współpracujemy, m.in. w ramach programu praktyk zawodowych oraz programu stażowego.

Read more…

Innowacyjny sprzęt dla studentów logistyki


Nasza pracownia logistyczna wzbogaciła się ostatnio o wysoce specjalistyczny sprzęt do nauki zawodu – symulator wózka widłowego MWS-W-4M-EK oraz zestaw VR (virtual reality) wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. Zakupienie tego typu pomocy naukowych było możliwe dzięki milionowej dotacji, którą uczelnia otrzymała w zeszłym roku z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”.

Read more…

Konkurs dla studentów administracji


Studenckie Koło Naukowe Administratywistów „Ministrare” zaprasza do udziału w konkursie wiedzy z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego. Jest on kierowany do studentów administracji.

Read more…

Dr Beata Detyna członkiem zespołu doradczego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Jest nam miło poinformować, że dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Zespołu doradczego do opracowania programu praktyk zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (Zarządzenie MNiSW z dnia 05.12.2019 roku, Dz. U. z dnia 6 grudnia 2019 roku, poz. 81). Zespołowi, składającemu się z 17 osób, przewodniczący dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. PWSZ w Elblągu.

Do zadań zespołu należy:
• dokonanie śródokresowej ewaluacji wdrażania pilotażowego programu praktyk zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” oraz przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej „ministrem”, opinii dotyczącej wyników tej ewaluacji;
• analiza raportu końcowego z audytu pilotażowych praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu, o którym mowa w pkt 1, oraz przedstawienie ministrowi opinii dotyczącej wyników tej analizy;
• opracowanie programu praktyk zawodowych dla studiów o profilu praktycznym.
Zespół został powołany na okres od 06.12.2019 r. do 31.03.2020 r.

Read more…

Kurs medyczny dla studentów techniki dentystycznej


Komisja Stomatologiczna i Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu oraz Instytut Zdrowia Wydział Techniki Dentystycznej zapraszają studentów wydziału Techniki Dentystycznej do udziału w kursie medycznym pt. „Uzupełnienie ruchome nieosiadające”, który poprowadzi dr hab. Halina Ey-Chmielewska z Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Kurs odbędzie się 11 stycznia 2020 r. (sobota) w godzinach 9.00-15.30 w budynku B (ul. Piotra Skargi 14a).

Read more…

Wizyta studyjna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu


Dnia 10.12.2019 r. studenci kierunkuów administracja i BHP, wraz z dr. Łukaszem Mikowskim, wzięli udział w wizycie studyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Była ona zorganizowana w ramach zajęć praktycznych i miała na celu umożliwienie studentom poznania specyfiki pracy w tej instytucji.

Pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych oraz p. Dyrektor, po krótkiej prezentacji, w sposób wyczerpujący odpowiedzieli na nurtujące studentów pytania. Wizyty studyjne, poza odbywaniem praktyk, są ważnym elementem kształcenia praktycznego, a studenci bardzo chwalą taki typ aktywności i chętnie biorą w nich udział.