PWSZ W WAŁBRZYCHU OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021 W NOWEJ ODSŁONIE


Już 1 października 2021 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa wkroczy w nowy rok akademicki jako PAŃSTWOWA UCZELNIA ANGELUSA SILESIUSA.

Zmiana nazwy uczelni jest wynikiem zaplanowanej koncepcji rozwojowej uczelni na kolejne lata, co znajduje również swoje odzwierciedlenie w strategii rozwoju, w zadaniu kształcenia nowych kadr spoza regionu na rynek wewnętrzny. Uruchamianie nowych kierunków studiów, w tym inżynierskich i magisterskich zmieniło zasadniczo profil PWSZ w Wałbrzychu  i spowodowało, że uczelnia nie ma już wyłącznie charakteru regionalnego, można mówić o charakterze ogólnopolskim.

PAŃSTWOWA UCZELNIA ANGELUSA SILESIUSA (PU AS) dąży do spełnienia trzech głównych założeń strategicznych: jakość świadczonych usług dydaktycznych, rozpoznawalność na rynku edukacyjnym w Polsce i na arenie międzynarodowej (poprzez m.in. poszerzenie oferty dydaktycznej w języku angielskim) oraz nawiązywanie bliskich relacji z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Powyższe założenia strategiczne mają umocnić pozycję uczelni wśród innych szkół wyższych oraz spełnić oczekiwania studentów, tym bardziej,  że zintensyfikowana współpraca z otoczeniem gospodarczym łączy się ze znacznymi korzyściami dla studentów – daje możliwość m. in. realizacji praktyk, udział w warsztatach specjalistycznych, wizyty studyjne, jak również spotkania, mające na celu wskazanie ścieżek przedsiębiorczości dla młodych ludzi.

Mając na uwadze zmiany strategiczne w rozwoju,  uczelnia  skorzystała więc z możliwości zmiany swojej nazwy wskazanej w art. 35, ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478 I 619).

Warto podkreślić, że z prawa tego skorzystało dotychczas ponad 15 uczelni (dawnych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych).

Zmiana nazwy uczelni została poparta wolą jej Senatu, wyrażoną w uchwale nr 57/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Uczelni, jak również pozytywną opinią Samorządu Studenckiego.

Nowa nazwa PAŃSTWOWA UCZELNIA ANGELUSA SILESIUSA (PU AS) pozwoli na dalsze, innowacyjne podejście do rozwoju uczelni i podkreśli jej dbałość o wysoki poziom kształcenia oraz ogólnokrajowy charakter.

REKRUTACJA NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+


Zachęcamy studentów do składania formularzy zgłoszeniowych na zagraniczne wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.

Rekrutacja na studia i praktyki 2021/2022 trwa do dnia 31 maja 2021 r.

Poniżej formularze zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy – wyjazd na studia 2021-2022
Formularz zgłoszeniowy – wyjazd na praktykę 2021/2022

Informacje o wyjazdach i procedurze rekrutacyjnej zamieszczone są na stronie internetowej www.pwsz.com.pl/program-erasmus-plus/
Mamy nadzieję, że wyjazdy wkrótce staną się znowu normalnością, zwłaszcza, że udział w programie Erasmus+ to ogromna szansa na rozwój osobisty – zdobycie wiedzy w uczelniach zagranicznych oraz nowych kompetencji i umiejętności praktycznych, poznanie nowych ludzi, kultury i języka oraz przeżycie przygody, która na zawsze pozostanie w pamięci!

Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiedzą koordynatorzy programu Erasmus – mailowo: erasmus@pwsz.com.pl lub telefonicznie 74 6419205 i 74 6419204 lub osobiście pok. 26-27 (budynek A).
Zapraszamy do udziału w mobilności Erasmus!

Obrazek ma charakter ozdobny

XVI KONGRES GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą uczestnictwa w XVI Kongresie Gospodarki Elektronicznej, którego tegoroczna edycja została zaplanowana na 25. maja w formule on-line.

Kongres Gospodarki Elektronicznej to spotkanie łączące biznes, administrację i środowisko akademickie.

Tematy przewodnie tegorocznej edycji to:

 • budowa kompetencji cyfrowych
 • transformacje przedsiębiorstw w drodze do Gospodarki 4.0
 • ludzie i maszyny – człowiek w świecie AI

Szczegółowe informacje organizacyjne, agendę Kongresu znajdziecie Państwo po kliknięciu w link: https://kge.com.pl/

Natomiast rejestracji dokonać można poprzez elektroniczny formularz: https://kge.com.pl/rejestracja/

W załączeniu przekazujemy również grafikę udostępniona przez Organizatorów wydarzenia.

Obrazek ma charakter informacyjny

DR GRZEGORZ KAMIEŃSKI Z NOWYMI PUBLIKACJAMI


Zachęcamy do zapoznania się z dwiema tegorocznymi publikacjami dr Grzegorza Kamieńskiego, wykładowcy naszej Uczelni, związanego z Instytutem Społeczno-Prawnym.

Pierwsza to monografia autorstwa dr Kamieńskiego pt.  Zakaz nadużycia praw procesowych, w której omówiono instytucję nadużycia prawa procesowego, która została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego nowelizacją z 4.07.2019 r. Poddano analizie cele wprowadzenia tej regulacji, jej pojęcie oraz sankcje.

W opracowaniu przedstawiono również przykładowe działania mające charakter nadużycia praw procesowych w postaci tzw. łańcucha zażaleń oraz inne mające na celu obstrukcję procesową, jak np. bezzasadne składanie wniosków o zwolnienie od kosztów, których celem jest w istocie przedłużenie postępowania cywilnego. W opracowaniu uwzględniono aktualną literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo sądów, co pozwala na ustalenie prawidłowej wykładni analizowanych regulacji prawnych, zwłaszcza w aspekcie konstytucyjnego prawa do sądu.

Druga z publikacji – Postępowanie cywilne. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze i zabezpieczające – jest pierwszą z sześciu części systemowego ujęcie dotyczącego wszystkich rodzajów postępowania w sprawach cywilnych oraz w regulacjach międzynarodowych i unijnych tych spraw. Dr Kamieński jest współautorem tego opracowania, którego portfolio znajduje się w załączniku, a sama publikacja dostępna jest w Bibliotece Uczelnianej i czytelni.

Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami, a Panu Doktorowi Kamieńskiemu gratulujemy sukcesu wydawniczego!

PORTFOLIO Meritum Postępowanie cywilne

DOKTOR MACIEJ ŻAK „ZASŁUŻONY DLA MIASTA WAŁBRZYCHA”


Miło nam poinformować, że dr Maciej Żak, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu – związany z Instytutem Zdrowia i kierunkiem studiów Techniki dentystyczne, na mocy UCHWAŁY NR XXXV/391/21 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 29 kwietnia 2021 r., został wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”.

Z wnioskiem o nadanie tytułu do Rady Miejskiej Wałbrzycha wystąpił Prezydent Miasta mając na uwadze całokształt pracy zawodowej i zaangażowania dra Macieja Żaka w szerzenie profilaktyki stomatologicznej oraz kształcenie nowego pokolenia specjalistów w zakresie technik dentystycznych.

Dr Maciej Żak był, m.in. on inicjatorem, współorganizatorem i konsultantem „Wałbrzyskiego programu profilaktycznej opieki stomatologicznej zapobiegającej rozwojowi próchnicy
zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych”, dzięki któremu w latach 2016-2019 z opieki stomatologicznej skorzystało łącznie ponad 12,5 tysiąca uczniów z Wałbrzycha.

W załączeniu przekazujemy treść Uchwały Rady Miejskiej wraz z uzasadnieniem wniosku, który przybliża osobę dr Macieja Żaka, obrazuje rozwój kariery naukowej i zawodowej.

UCHWAŁA NR XXXV/391/21 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”

Panu dr Maciejowi Żakowi serdecznie gratulujemy otrzymanego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów!

„BANKOWOŚĆ WOBEC OBECNYCH I PRZYSZŁYCH WYZWAŃ” – ZAPROSZENIE NA WYKŁAD


Szanowni Wykładowcy i Studenci PWSZ w Wałbrzychu,

w ramach udziału naszej Uczelni w Programie Edukacyjnym Nowoczesne Zarządzanie Biznesem zapraszamy na wykład Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich, który odbędzie się 11 maja 2021r. o godz. 10.00 w formule on-line.

Temat wykładu „Bankowość wobec obecnych i przyszłych wyzwań” wpisuje się w otaczająca nas rzeczywistość i stanowić będzie źródło cennych informacji o tajnikach bankowości dla każdego z uczestników.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów i logowania do spotkania znajdują się na platformie infoPWSZ – odpowiednio dla Pracowników i dla Studentów.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu!

XXIX SZKOŁA LETNIA „THE SUMMER SEMINAR ON THE FREE SOCIETY”


Polecamy Państwa uwadze zaproszenie do wzięcia udziału w XXIX Szkole Letniej The Summer Seminar on the Free Society, która odbędzie się w dniach 28 czerwca – 15 lipca 2021 roku w Krakowie.

Program seminarium składa się z wykładów oraz warsztatów poświęconych analizie politycznych, społecznych i kulturalnych zjawisk towarzyszących współczesnej demokracji. Wykładowcami tegorocznej szkoły będą między innymi: George Weigel, Mary Eberstadt czy Russel Hittinger.

Uczestnictwo w Seminarium pozwala studentom pogłębić swoją wiedzę oraz daje możliwość podniesienia kompetencji językowych, a w konferencji biorą udział studenci z Polski, Stanów 

Zjednoczonych i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

WAŻNE INFO:

 1. Oferta seminarium skierowana jest do studentów, jak i doktorantów.
 2. Językiem wykładowym jest język angielski.
 3. Jedynym kosztem ponoszonym przez uczestników jest koszt dojazdu do Krakowa i powrotu z niego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dostępnymi na stronie: https://seminar.tertio.pl/

V EDYCJA KONKURSU „MINIATURA”


Zachęcamy do zapoznania się z informacją o V edycji konkursu MINIATURA, którego celem jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Na naukowców czeka łącznie 15 mln zł.

W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające stopień doktora, uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r., mające w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Naukowiec starający się o przyznanie grantu nie może być wnioskodawcą lub kierownikiem projektu we wniosku złożonym do NCN, a także kierownikiem projektu w projekcie badawczym realizowanym lub zakończonym, który jest lub był finansowany ze środków NCN ani być laureatem organizowanych przez NCN konkursów na stypendia doktorskie lub staże. Wniosek konkursowy musi zostać złożony przez podmiot, w którym zatrudniony jest badacz. Czas realizacji działań naukowych nie może przekraczać 12 miesięcy, a wysokość wnioskowanego finansowania musi mieścić się w przedziale od 5 do 50 tys. zł.

Konkurs MINIATURA 5 jest realizowany w trybie ciągłym, a wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF od 5 maja br. od godziny 9:00 do 30 września br. do godziny 16:00.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość budżetu przeznaczonego przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Szczegółowe informacje – w tym wytyczne oraz regulamin konkursu, a także „okienko” do złożenia wniosku poznacie Państwo po kliknięciu w załączony link: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5

XX EDYCJA PROGRAMU „STYPENDIA POMOSTOWE”


Informujemy, że naborze kandydatów do XX edycji programu „Stypendia Pomostowe”.

Stypendia przyznawane są przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z: Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP) oraz z innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 2. są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
 3. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 4. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicz się świadczeń otrzymywanych z związku z tą niepełnosprawnością,
 5. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

WAŻNE DATY:

Termin wypełniania wnioski on-line:

 • 1 lipca 2021 r. – uruchomienie aplikacji
 • 16 sierpnia 2021 r., godz. 16:00 – zamknięcie aplikacji

Termin składania wniosków:

 • do 23 sierpnia 2021 r.

Miejsce składania wniosków: KOWR Oddział Terenowy we Wrocławiu

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-2021

W załączeniu przekazujemy REGULAMIN PROGRAMU 2021 oraz PLAKAT INFORMACYJNY 2021

III EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH


Informujemy, że Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają serdecznie do udziału w III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych. Do Konkursu można zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2019 i 2020.

Zgłaszane mogą być wyłącznie prace magisterskie z zakresu problematyki rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych z następujących dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne.

W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:

 • I miejsce – 3 000 zł
 • II miejsce – 2 000 zł
 • III miejsce – 1 000 zł

Termin nadsyłania prac: do 21 czerwca 2021 r. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.irwirpan.waw.pl/778/633/konkurs-na-prace-magisterska-2021

W sprawach organizacyjnych zapraszamy do kontaktu mailowego: konkurs.mgr@irwirpan.waw.pl

W załączeniu przekazujemy REGULAMIN KONKURSU oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY