Mikołaj bez kary


Nie oddałaś, nie oddałeś książek – tylko „Mikołaj” uratuje Ciebie od kary. Przyjdź w piątek 6 grudnia do Biblioteki Uczelnianej, oddaj książkę, książki i nie płać kary.
Pracownicy Biblioteki Uczelnianej czekają na Was od godz. 8.00 do 17.00

Aktywne Mikołajki 2019


Tradycyjnie, jak co roku, 6 grudnia nasza uczelnia organizuje „Aktywne Mikołajki”, które odbędą się w godzinach: 8.00-12.00.  Zapraszamy uczniów, studentów, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wszystkich zainteresowanych do stref sportu, zdrowia i urody, aktywnej nauki. W każdej z nich na uczestników czeka wiele atrakcji w postaci między innymi: zajęć sportowych, pokazu samoobrony, konsultacji dietetycznych, zajęć laboratoryjnych, quizów, konkursów, warsztatów plastycznych i projektowych. Będzie można wziąć udział w Mikołajkowej Loterii, rozgrywkach League of Legends, Mikołajkowym Turnieju FIFA i wielu innych atrakcjach.

Read more…

„Pomiary środowiska pracy” – warsztaty prowadzone przez naszych studentów


W dniu 30 listopada br. Katedra Pracy, Kapitału i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zorganizowała warsztaty na temat „Pomiary środowiska pracy”. Brali w nich udział słuchacze studiów podyplomowych Bezpieczeństwa i higieny pracy, a prowadzącymi warsztaty byli między innymi nasi studenci – członkowie Studenckiego Koła Naukowego „BHP-ERGO”.

 

„Wygraj Staż w Parlamencie Europejskim”


Sześciotygodniowy, płatny staż w Brukseli czeka na dwóch zwycięzców konkursu „Wygraj Staż w parlamencie Europejskim”. Wziąć w nim udział mogą studenci zainteresowani kwestiami polityk europejskich, takimi jak: polityka zatrudnienia, polityka społeczna, włączenie społeczne, wyrównywanie szans, polityka regionalna.

Dodatkowo, niezbędnymi warunkami zgłoszenia do konkursu jest biegła znajomość języka angielskiego lub francuskiego, biegła obsługa komputera, wiedza na temat instytucji europejskich oraz dobre wyniki w nauce.

Dokumenty aplikacyjne (formularz oraz list motywacyjny) należy złożyć do 29 lutego 2020 r. drogą elektroniczną na adres: europoseł.jduda@gmail.com

Regulamin konkursu Wygraj staż w Parlamencie Europejskim

Formularz aplikacyjny

Stypendia Miasta Wałbrzycha dla naszych studentów


W dniu 28 listopada br. wręczone zostały Stypendia Miasta Wałbrzycha. Otrzymali je, za szczególne osiągnięcia w nauce, uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz studenci studiów jednolitych magisterskich oraz studiów I lub II stopnia w systemie stacjonarnym na uczelniach mających siedzibę lub filię w Wałbrzychu. Niezmiernie miło jest nam poinformować, że stypendia otrzymało aż dziewiętnastu naszych studentów.

Read more…

Biuro Karier zaprasza: 16. edycja Ligi Odpowiedzialnego Biznesu


Forum Odpowiedzialnego Biznesu kolejny raz zaprasza studentów do udziału w spotkaniach i warsztatach organizowanych w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, które poprowadzą najbardziej cenieni w Polsce eksperci CSR (Corporate Social Responsibility). Rekrutacja odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/lob i potrwa do 20 grudnia.

Jest to jedyny w Polsce tak prestiżowy i nastawiony na praktykę bezpłatny projekt edukacyjny dotyczący odpowiedzialnego biznesu.

Uczestnictwo w programie Ambasadorów CSR to dla studentów i studentek okazja, by poznać od wewnątrz branżę CSR oraz budować sieć kontaktów ze światem biznesu, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i studenckich kół naukowych. Ambasadorzy CSR zyskują więc nie tylko wiedzę, ale i praktyczne umiejętności przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program zgodny z misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu: “działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes” – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Szczegółowe informacje:

Liga Odpowiedzialnego Biznesu – rekrutacja

Wizyta studyjna III roku logistyki w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. – gra symulacyna „Chłopska Szkoła Biznesu”


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21.11.2019 r. w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. odbyło się spotkanie ze studentami 3 roku studiów oraz kołem naukowym Eventus na kierunku logistyka. Wyjście studyjne zostało zorganizowane przy współpracy dr inż. Joanny Nowickiej oraz mgr. Piotra Sylwestrzaka w ramach zajęć z przedmiotu Projektowanie systemów i procesów logistycznych. Wyjście studyjne jest realizowane w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.5.: Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Read more…

Studenci pielęgniarstwa o profilaktyce zdrowotnej


W dniu 23.11.2019 r. Stowarzyszenie Zdrowa Od-Nowa pod kierunkiem Radnej Rady Miasta Wałbrzycha Aliny Szełemej zorganizowało w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia bezpłatne konsultacje i porady lekarzy różnych specjalności m.in: chirurga onkologa, ginekologa, pulmonologa, gastroenterologa, chirurga ogólnego, urologa, chirurga medycyny estetycznej oraz dietetyka pod hasłem Twoja Profil-TAK-tyka. W wydarzeniu tym brali również udział studenci III roku pielęgniarstwa PWSZ AS w Wałbrzychu pod kierunkiem Małgorzaty Kowalik, którzy dokonywali pomiaru parametrów życiowych oraz edukowali w zakresie samobadania piersi i jąder, a technikę samobadania pokazywali na fantomach. Opowiadali o możliwościach badań profilaktycznych (cytologia, mammografia, kolonoskopia), rozdawali ulotki informacyjne i schematy badań.
Spotkania takie organizowane są cyklicznie od kilkunastu lat i co roku przybierają inną formę.

Read more…