JUŻ JEST FILM PROMOCYJNY – PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH


Prezentujemy efekt prac Wytwórni Rebel Film z Warszawy, która – na zlecenie MNiSW – w lipcu br. przygotowała film dotyczący projektu pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, realizowanego w naszej Uczelni w latach 2016-2019, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Program praktyk pilotażowych skierowany był do studentów kierunków o profilu praktycznym, a jego głównym założeniem było wydłużenie trzymiesięcznej praktyki uczelnianej o kolejne trzy miesiące praktyki pilotażowej. Praktykant, po zrealizowaniu w sumie sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, miał możliwość zdobycia bogatych doświadczeń zawodowych oraz skonfrontowania wiedzy teoretycznej z realnymi wyzwaniami w środowisku pracy. Dodatkowo, za każdy miesiąc praktyki, student uczestniczący w projekcie otrzymał stypendium w wysokości 2300 zł miesięcznie. Program praktyk stworzył możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy i pełniejszego przygotowania przyszłych absolwentów do wejścia na rynek zawodowy.  Dla Uczelni była to okazja do poszerzania współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami, nie tylko w wymiarze zawodowym, ale również dydaktycznym, badawczym i promocyjnym: #kształcimypraktycznie.

 Film-Program praktyk zawodowych w PWSZ Wałbrzych

 

 

 

 

 

STYPENDIA DLA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA


Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów III roku Pielęgniarstwa (studia pierwszego stopnia).

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest spełnienie warunków określonych w „Zasadach udzielania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo” oraz złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

Szczegółowe informacje:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/aktualnosci/artykul/zarzad-wojewodztwa-dolnoslaskiego-oglasza-nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendiow-dla-student/

NOWE INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH


1 października br. ulegają zmianie numery indywidualne rachunków bankowych studentów, na które należy dokonywać wpłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych (dotyczy wyłącznie tzw. czesnego) począwszy od roku akademickiego 2020/2021. Nowy indywidualny numer rachunku bankowego znajduje się w indeksie elektronicznym studenta (OMNIS) w zakładce: Pozostałekonta wirtualne.

Jednocześnie przypominamy, że opłaty za powtarzanie przedmiotu/przedmiotów w roku akademickim 2020/2021 należy dokonywać na dotychczasowy ogólny numer rachunku bankowego Uczelni, który można pobrać ze strony internetowej:   https://www.pwsz.com.pl/numer-konta-bankowego-uczelni/

CZAS NA STYPENDIA


Można już składać wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej.

Studenci mogą korzystać z różnych form wsparcia finansowego:

stypendium socjalne,

stypendium dla osób niepełnosprawnych,

zapomoga

oraz

stypendium rektora.

Regulamin pomocy materialnej, terminy składania wniosków, druki stypendialne oraz szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: https://www.pwsz.com.pl/dla-studenta/#1449127157305-5725d1df-3fcb

UWAGA! Wnioski o przyznanie stypendium rektora składać należy w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2020 r. (piątek).

WAŁBRZYSKI TELEFON SENIORALNY


Miejska linia telefoniczna dla seniorów – także dla naszych Słuchaczy Wałbrzyskiego Uniwersytetu III Wieku. Co ważne jest również prowadzona przez wałbrzyskich seniorów-wolontariuszy. To innowacyjne rozwiązanie, które ma przyczynić się do wzmocnienia aktywności społecznej osób starszych, utrzymywanie ich w dobrej kondycji psychicznej, włączanie do życia społecznego. Jest to również odpowiedź na potrzeby osamotnionych lub mniej aktywnych seniorów, którym szczególnie doskwiera brak kontaktu z innymi ludźmi.

Pod numerem telefonu 746 609 609 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje zespół wolontariuszy, którzy w tym czasie odbierają telefony, wyszukują informacji, a także oddzwaniają do osób, które próbowały się połączyć poza godzinami dyżurów.

Wałbrzyski Telefon Senioralny powstał z myślą o seniorach, którzy:

 • czują się samotnie i chcą po prostu porozmawiać,
 • potrzebują podzielić się swoimi troskami,
 • chcą się czegoś dowiedzieć – np. uzyskać informacje o tym jak załatwić jakąś sprawę, poznać ofertę zajęć, wydarzeń kulturalnych,
 • chcą coś zrobić wspólnie z innymi, ale nie wiedzą, jak przystąpić do działania, np. założyć osiedlową grupę nordic walking albo dołączyć do takiej lub podobnej grupy.

Wolontariuszami są mieszkańcy Wałbrzycha znający lokalne uwarunkowania i specyfikę miasta. To osoby otwarte, lubiące słuchać, rozmawiać i pomagać innym – odpowiednio przygotowane poprzez szkolenia i warsztaty. Sami często zmagają się z podobnymi trudnościami, nieraz mają zbliżone doświadczenia życiowe, a co za tym idzie cechuje ich większe zrozumienie dla potrzeb i problemów dzwoniących seniorów.

Wałbrzyski Telefon Senioralny jest efektem współpracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu z Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa. Stanowi element większego przedsięwzięcia – realizowanego od 2018 roku projektu unijnego pn.  Halo Aktywni 60+, którego pomysłodawcą i liderem jest właśnie krakowska firma. Projekt ma na celu wzmacnianie aktywności osób starszych poprzez uruchomienie telefonów senioralnych w trzech miastach: Bytomiu, Rybniku i Wałbrzychu. Inspiracją dla ekspertów z Krakowa były rozwiązania senioralne stosowane w krajach skandynawskich i bałtyckich, w tym łotewskiej Rydze – gdzie od 2015 sprawnie funkcjonuje centrum telefoniczne prowadzone przez seniorów. To właśnie ryskie doświadczenia stanowiły punkt wyjścia dla prac nad polskimi telefonami senioralnymi. Wstępny model działania Telefonu opracowano w oparciu o obserwacje poczynione podczas wizyty studyjnej w Rydze, materiały i wskazówki przekazane przez łotewskich partnerów, spotkania i dyskusje, podczas których perspektywę organizatorów dopełniały relacje wolontariuszy.

W załączeniu ulotka informacyjna do pobrania – Wałbrzych – ulotka

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2020/2021


Trwa rekrutacja uzupełniająca na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. W roku akademickim 2020/2021 Uczelnia oferuje studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie w trybie stacjonarnym (BEZPŁATNE studia dzienne) lub niestacjonarnym (płatne studia zaoczne).

Rekrutacja letnia uzupełniająca 2020/2021 dotyczy studiów:

I stopnia (licencjackie i inżynierskie)

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • architektura wnętrz, studia stacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • bezpieczeństwo i higiena pracy, studia niestacjonarne (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • filologia – specjalność filologia angielska, studia stacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • kosmetologia, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • pielęgniarstwo, studia stacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • techniki dentystyczne, studia stacjonarne (3,5-letnie studia licencjackie)
 • zarządzanie, studia stacjonarne (3-letnie studia licencjackie)

II stopnia (magisterskie)

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (2-letnie studia magisterskie)

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną – https://www.pwsz.com.pl/dla-kandydata/

STUDIUJ!!! w PWSZ WAŁBRZYCH

 

BEZPIECZNE ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH


Zgodnie z wytycznymi MNiSW, w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym, dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu informuje, że w Domach Studenckich znajdujących się na terenie kampusu Uczelni wprowadzono ograniczenie co do liczby zakwaterowanych osób. W pokoju, niezależnie od rodzaju (jedno-, dwu- lub trzy-osobowym), zakwaterowana będzie wyłącznie jedna osoba.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Administracji Uczelni – tel. 74 641 92 32.