Inne katalogi


W poszukiwaniu niezbędnej literatury fachowej oprócz uczelnianego katalogu on-line warto zajrzeć do innych uniwersalnych katalogów centralnych, których głównym zadaniem jest:
  • dostarczenie informacji o dokumentach i miejscu ich przechowywania,
  • udostępnienie do kopiowania katalogom lokalnym gotowych rekordów kartoteki haseł wzorcowych i rekordów bibliograficznych,
  • usprawnienie i przyspieszenie katalogowania poprzez eliminowanie przypadków dublowania wykonywanej pracy.
Katalogi takie są cenną bazą informacyjną dla wszystkich studentów i pracowników, gdyż ułatwia znalezienie potrzebnej pozycji, co jest szczególnie istotne podczas procesu wypożyczania międzybibliotecznego. Polecamy poszukiwania w następujących katalogach:

FIDKAR – multiwyszukiwarka dla komputerowych baz bibliotecznych http://www.pwt.wroc.pl/fidkar/

KaRO – katalog rozproszony bibliotek polskich http://karo.umk.pl/Karo/

NUKAT – Narodowy Uniwersalny Katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich http://www.nukat.edu.pl

Katalog online Libra


Szanowni Użytkownicy Biblioteki

Pracownicy Uczelni i Studenci

W trosce o jakość usług, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo, podjęliśmy decyzję  o tymczasowym ograniczeniu ogólnego dostępu do systemu bibliotecznego LIBRA.

Od 18 marca (poniedziałek) dostęp do naszych katalogów będzie możliwy wyłącznie na miejscu. Do Waszej dyspozycji będzie sześć komputerów i nasza pomoc.

Przygotowujemy się do wdrożenia nowego systemu obsługi bibliotecznej, proces ten wymaga zrealizowania szeregu działań, takich jak:

– migracja danych;

– dostosowanie oprogramowania do wymagań użytkownika;

– testowanie i uruchomienie systemu informatycznego.

Wszystkie te czynności mają nas upewnić w tym, że będzie to system bezpieczny dla naszych użytkowników.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacje ogólne


KATALOG BIBLIOTECZNY

to uporządkowany według określonych zasad spis wszystkich dokumentów znajdujących się w bibliotece.
Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje katalogów:
  • alfabetyczny – jest to spis znajdujących się w bibliotece dokumentów, ułożonych w porządku abecadłowym haseł, które stanowią nazwiska autorów bądź wyrazy rozpoczynające tytuł. Z katalogu alfabetycznego korzysta się, gdy znany jest autor książki lub jej tytuł.

  • rzeczowy – jest to spis znajdujących się w bibliotece dokumentów sporządzony bądź według ustalonych grup rzeczowych ujętych w pewien logiczny system, bądź według tematów – haseł przedmiotowych. Katalog ten dzieli literaturę według określonych dziedzin wiedzy. Poszczególnym działom odpowiadają cyfry (podział według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej). Jest on przeznaczony dla tych osób, które poszukują piśmiennictwa na dany temat, nie znają jednak nazwisk autorów, ani tytułów prac.


W Bibliotece Uczelnianej katalogi dostępne są w następujących postaciach:
  • katalog kartkowy – jest to tradycyjny katalog złożony z kart katalogowych, na których znajduje się opis książki. Katalog ten dostępny jest w pomieszczeniu przejściowym biblioteki. W styczniu 2010 r. zamknęliśmy ostatecznie katalog kartkowy. Wszystkie najnowsze pozycje zakupione od stycznia 2010 r. są dostępne jedynie w katalogu on-line
  • katalog on-line (komputerowy) – został utworzony w 2006 r. Rejestruje wszystkie zbiory biblioteki: zawiera opisy bibliograficzne druków zwartych (książki), wydawnictw ciągłych (gazety i czasopisma) oraz dokumentów elektronicznych.  Jest on aktualizowany codziennie i zawiera informacje o dostępności książki. W odróżnieniu od katalogu kartkowego umożliwia wyszukiwanie danej publikacji w oparciu o większą liczbę kryteriów wyszukiwawczych. Z katalogu komputerowego można korzystać na miejscu w holu biblioteki, bądź w dowolnym miejscu za pomocą strony internetowej