Zbiory


ZBIORY BIBLIOTECZNE

obejmują księgozbiór, zbiory specjalne, zeszyty naukowe oraz czasopisma (w formie drukowanej i elektronicznej). Biblioteka uzupełnia swoje zasoby w nawiązaniu do aktualnych potrzeb dydaktyczno-badawczych uczelni. Zbiory biblioteki powiększane są w oparciu o kupno, prowadzoną wymianę krajową i zagraniczną, a także poprzez wymianę dubletów i pozyskiwanie darów.

KSIĘGOZBIÓR

liczący obecnie ok. 43 tysięcy drukowanych książek specjalistycznych obejmuje wydawnictwa z tych dziedzin wiedzy, które znajdują się w programach kształcenia PWSZ AS, podręczniki do nauki języków obcych, wydawnictwa leksykalne i encyklopedyczne, skrypty oraz zeszyty naukowe. Biblioteka oferuje ponadto dostęp do 30 tys. książek w wersji elektronicznej, ktore stanowią cenne uzupełnienie zbiorów drukowanych (zob. książki online).

CZASOPISMA

biblioteka gromadzi czasopisma polskie i zagraniczne w drodze prenumeraty. Prenumeratą bieżącą objętych jest kilkadziesiąt tytułów czasopism, w tym w językach obcych (niemieckim i angielskim). Ogółem dotychczas zgromadzono blisko dwieście tytułów fachowych, których pełna lista znajduje się tutaj.
Cennym uzupełnieniem zbiorów są czasopisma w wersji elektronicznej, które obejmują zbiór ponad 70 tytułów dostępnych w sieci komputerowej Uczelni (zob. czasopisma online).

ZBIORY SPECJALNE

biblioteka gromadzi także kasety audio i video, płyty CD i DVD. Zbiory na tego typu nośnikach zawierają muzykę, filmy szkoleniowe, kursy językowe, bazy i kodeksy prawne, oraz multimedialne wydawnictwa obcojęzyczne – encyklopedie, słowniki i leksykony.

 

Struktura organizacyjna i kadry


Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

mgr Jolanta Jałowiec
tel. 74 641 92 06, email: opracowanie@pwsz.com.pl
 • prowadzi zakup książek polskich i obcojęzycznych dla biblioteki;
 • zbiera dezyderaty z instytutów i innych jednostek organizacyjnych;
 • prowadzi rozliczenia finansowe związane z zakupem książek i zbiorów specjalnych;
 • opracowuje zakupione książki;
 • przyjmuje i opracowuje dary dla biblioteki.

Wypożyczalnia (Dział Udostępniania Zbiorów)

Teresa Barzęc
tel. 74 641 92 06, email: wypozyczalnia@pwsz.com.pl
 • obsługa czytelników poprzez udostępnianie zbiorów własnych biblioteki w postaci wypożyczeń zewnętrznych;
 • prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
 • tworzenie i dbałość o księgozbiór dydaktyczny wypożyczalni.

Czytelnia Główna
Czytelnia Czasopism

mgr Agnieszka Górka
tel. 74 641 92 06, email: czytelnia@pwsz.com.pl

 • obsługa czytelników poprzez udostępnianie zbiorów własnych biblioteki w postaci wypożyczeń prezencyjnych;
 • prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
 • obsługa czytelników w zakresie przysposobienia czytelniczego oraz udzielania pomocy w dotarciu do potrzebnych źródeł i literatury;
 • tworzenie i dbałość o księgozbiór dydaktyczny czytelni;
 • prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
 • melioracja katalogów.

Informacje ogólne o bibliotece


Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu mieści się w budynku przy ulicy Zamkowej 4. Jest to placówka gromadząca wszystkie rodzaje zbiorów, niezbędnych do prowadzenia badań naukowych i realizowania procesu dydaktycznego na Uczelni: książki i czasopisma (drukowane i w wersji elektronicznej), wydawnictwa informacyjne, zbiory specjalne (m.in. normy, katalogi, kasety audio, video, mapy itp.) oraz licencjonowane zasoby elektroniczne: bazy danych, czasopisma oraz książki elektroniczne.

Zakres tematyczny zbiorów obejmuje literaturę m.in. z: architektury krajobrazu, pedagogiki, psychologii, prawa, nauk przyrodniczych, turystyki i rekreacji, politologii, kosmetologii, logistyki, gospodarki przestrzennej oraz filologii. Studenci filologii obcych mogą korzystać z bogatej kolekcji w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Obejmuje ona literaturę piękną, historię, historię języka, językoznawstwo, metodykę nauczania, gramatykę. Czytelnicy mogą korzystać również z multimedialnych wydawnictw obcojęzycznych – słowników i leksykonów. Biblioteka prowadzi szeroką działalność na rzecz pracowników i studentów własnej Uczelni, a także środowiska naukowego Wałbrzycha.


  Biblioteka oferuje:
 • bogaty księgozbiór tradycyjny i elektroniczny (e-booki),
 • udostępnianie księgozbioru przez 6 dni w tygodniu,
 • możliwość bezpłatnego zapisania się dla wszystkich studentów i pracowników,,
 • profesjonalną pomoc w zakresie informacji naukowej,
 • szybki dostęp do informacji o zbiorach biblioteki,
 • usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej,
 • informację o źródłach informacji dostępnych w internecie,
 • dostęp do profesjonalnych baz danych i e-źródeł dostarczających systematycznie aktualizowaną informację naukową.

 Biblioteka Uczelniana PWSZ AS należy od 2008 r. do Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej (www.dbc.wroc.pl) gdzie znajduje się interesujący, sukcesywnie powiększany zbiór publikacji cyfrowych. Od grudnia 2009 r. cyfrowe zbiory biblioteki należą do Federacji Bibliotek Cyfrowych (www.fbc.pionier.net.pl), która udostępnia 979 070 publikacji.