DZIAŁ PRAKTYK STUDENCKICH I KARIER


Dział Praktyk Studenckich i Karier

ul. Zamkowa 4 (bud. A), 58-300 Wałbrzych, pokoje 307-308

Prorektor ds. rozwoju
dr Małgorzata Babińska
pok. 307, tel. 74 641 92 16, e-mail: mbabinska@pwsz.com.pl

Praktyki studenckie:
mgr Mirosława Nikodemska – Koordynator ds. praktyk
pok. 307, tel. 74 641 92 34, e-mail: mnikodemska@pwsz.com.pl

mgr Marta Sawicka
pok. 307, tel. 74 641 92 34, e-mail: msawicka@pwsz.com.pl

Promocja
dr Agata Buczak
pok. 308, tel. 74 641 92 08, e-mail: promocja@pwsz.com.pl

Kontakt


Dom Studenta „AS

Kamila Wójcik,
ul. Zamkowa 4, pok. 301,
58-300 Wałbrzych, email: ds@pwsz.com.pl
tel. 74 641 92 32
tel. 74 641 92 18
tel. 74 641 92 19

Uwaga mieszkańcy.
Wszelkie zgłoszenia dot. awarii urządzeń lub wyposażenia prosimy zgłaszać pod adresem: ds@pwsz.com.pl