Certyfikaty ze szkolenia z obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX


Uczestnicy szkolenia z obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX zorganizowanego przez Wolters Kluwer Polska w dniu 13.01.2020 r. proszeni są o odbiór certyfikatów w Bibliotece Uczelnianej.