CZAS NA STYPENDIA


Można już składać wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej.

Studenci mogą korzystać z różnych form wsparcia finansowego:

stypendium socjalne,

stypendium dla osób niepełnosprawnych,

zapomoga

oraz

stypendium rektora.

Regulamin pomocy materialnej, terminy składania wniosków, druki stypendialne oraz szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: https://www.pwsz.com.pl/dla-studenta/#1449127157305-5725d1df-3fcb

UWAGA! Wnioski o przyznanie stypendium rektora składać należy w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2020 r. (piątek).