Dla kandydata


Więcej możliwości studiowania na PWSZ AS!

I. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zaprasza po raz kolejny na bezpłatne studia dzienne w formule popołudniowej na następujące kierunki studiów:

  1. Filologia, specjalność: filologia angielska
  2. Pedagogika

Są to studia licencjackie, bezpłatne, skierowane zwłaszcza do tych kandydatów, którzy pracują zawodowo, opiekują się dziećmi lub wykonują inne obowiązki, które uniemożliwiają im uczestnictwo w zajęciach przedpołudniowych.

Studia popołudniowe realizowane są w oparciu o taki sam program studiów jak studia stacjonarne dzienne. Podobieństwo programów studiów sprawia, że studenci studiów popołudniowych mogą, w miarę wolnych miejsc, uczestniczyć w zajęciach skierowanych do studentów studiów stacjonarnych.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się w godzinach popołudniowych. Studenci posiadają wszystkie prawa i przywileje studenckie. Istnieje także możliwość studiowania według indywidualnej organizacji studiów.

Warunki i terminy: www.pwsz.com.pl/zasady-przyjec-na-studia

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZISIAJ pod adresem www.rekrutacja.pwsz.com.pl

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 05

Więcej możliwości studiowania na PWSZ AS!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu od nowego roku akademickiego 2017/2018 uruchamia studia stacjonarne dla pracujących na kierunku Pielęgniarstwo.

Studia skierowane są do osób, które chcą pozyskać nowe kwalifikacje i zdobyć tytuł: licencjata pielęgniarstwa.

Studia są bezpłatne.

Zajęcia teoretyczne (wykłady i ćwiczenia) odbywać będą się podczas weekendów (sobota, niedziela).
Zajęcia praktyczne będą odbywać się w blokach (około 2-3 bloków w semestrze).

Czas trwania studiów – 4 lata (8 semestrów).

Pielęgniarstwo - studia dla pracujących zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się minimum 25 osób.

Warunki i terminy: www.pwsz.com.pl/zasady-przyjec-na-studia

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZISIAJ pod adresem www.rekrutacja.pwsz.com.pl

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 05

Film promocyjny

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Zamkowa 4, pokój nr 12, 25, 27
rekrutacja@pwsz.com.pl
tel. (+48) 74 641-92-03,  74 641-92-04,  74 641-92-25,  74 641-92-05


Rekrutacja na studia, studia podyplomowe:

mgr Joanna Augustyniak
pok. 12, tel.: (+48) 74 641-92-24

Baza dydaktyczna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiuisa w Wałbrzychu (PWSZ AS w Wałbrzychu) składa się z trzech, w pełni wyposażonych i przystosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, budynków zlokalizowanych przy:

  • ul. Zamkowej 4 (gmach główny uczelni, budynek A),
  • ul. Piotra Skargi 14a (budynek B),
  • ul. Piotra Skargi 14a (sala Auditorium Novum, budynek C).

Budynki usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie, w centrum miasta Wałbrzycha. Gmach dawnego Pałacu Czettritzów (bud. A) o powierzchni użytkowej – 3.316 m2, poddany (w 2004 r.) kompleksowej renowacji, otoczony jest zabytkowym parkiem (o powierzchni 4 ha) na terenie, którego studenci spędzają swój wolny czas. Uczelnia dysponuje miejscami parkingowymi.

Więcej informacji tutaj.

Suplement do dyplomu wydawany jest wraz z dyplomem ukończenia studiów absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu suplement do dyplomu wydawany jest automatycznie i bezpłatnie w wersji polskiej. Dokument jest sporządzany w oparciu o model opracowany przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1167).  Suplement do dyplomu pomaga w uznawaniu i obiektywnej ocenie kwalifikacji absolwentów szkół wyższych przez ich przyszłych pracodawców w kraju i za granicą, a także ułatwia dalsze kształcenie. Suplement zawiera opis rodzaju, poziomu, treści i statusu odbytych studiów i stanowi odzwierciedlenie indywidualnej ścieżki kształcenia danego studenta. W ten sposób dokument ten zwiększa czytelność dyplomu i ułatwia potencjalnym pracodawcom porównanie kwalifikacji kandydatów pochodzących z różnych państw.

        

Więcej informacji na temat suplementu do dyplomu:  Komisja Europejska: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ds_en.htm  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/en/higher-education/ Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: http://www.buwiwm.edu.pl/

Warto sprawdzić

Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa  (stacjonarne i niestacjonarne) otrzymają ELS - elektroniczną legitymację studencką.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 8/2017 z 22 marca 2017 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 17 zł.

Wpłaty za legitymację należy wnosić na konto Uczelni
Bank: Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

 

 

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 05

Wzory dokumentów

Działalność studencka

Samorząd Studencki istnieje od 1999 roku. Jego celem jest reprezentowanie interesów studentów PWSZ. Głównym zadaniem  jest dbałość o prawa i przywileje studentów, organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, rozwiązywanie wszelkich problemów braci studenckiej. Samorząd czynnie współuczestniczy w zarządzaniu Uczelnią, współdecydując w sprawach bezpośrednio dotyczących studentów oraz reprezentując Szkołę na zewnątrz (np. podczas Juvenaliów) i dbając o jej wizerunek. Opiniuje również przyznawanie stypendiów naukowych, socjalnych oraz wyróżnień za działalność na rzecz uczelni. Samorząd współpracuje z uczelnianym pismem „Humanistyczna Jazda” oraz licznymi organizacjami. Jest obecny właściwie we wszystkich dziedzinach życia uczelni. Cykliczne imprezy studenckie, takie jak otrzęsiny, połowinki, juwenalia, organizowane są przez Samorząd. W klubie studenckim, znajdującym się na terenie PWSZ AS, odbywają się kameralne wieczorki artystyczne oraz spotkania autorskie.

Skład Samorządu Studenckiego

Przewodnicząca: Aleksanda Zachariasz Zastępca przewodniczącego: Justyna Lewko, Adam Pogorzelski Sekretarz: Justyna Pocha Skarbnik: Izabela Nagaj

Członkowie Samorządu czekają na studentów w s. 315

(III piętro, budynek "A" przy ul. Zamkowej 4)

 Kontakt:  samorzad@pwsz.com.pl

„Humanistyczna Jazda” – to samodzielnie tworzone i wydawane przez naszych studentów pismo, które już od lat pięciu jest integralną częścią życia studenckiego. Prawdopodobnie duży wpływ na jej pozycję na naszej uczelni ma polonistyczna tradycja. To właśnie spora grupa zapaleńców z polonistyki pięć lat temu powołała gazetę, nadając jej niepowtarzalną formę. „Humanistyczna Jazda” to pismo uczelniane, kolportowane w murach naszej uczelni i centrach studenckiego życia, docierające nie tylko do żaków, ale również kadry profesorskiej (która często z wypiekami czyta nasze artykuły). Od ponad roku ta niezależna gazeta studencka dociera też do mieszkańców Wałbrzycha za sprawą specjalnej wkładki w „30 minutach”. Dzięki temu jesteśmy obecni i rozpoznawalni w całym mieście, a nasze teksty poznają osoby, które nie mają nic wspólnego z uczelnią. Gazeta stwarza możliwość sprawdzenia nie tylko dziennikarskiego pióra studentów, ale również umożliwia im debiut literacki czy poetycki. Na łamach „Humanistycznej Jazdy” debatujemy o rzeczach poważnych i tych mniej poważnych, ale zawsze o tych, które nas bezpośrednio dotyczą i interesują. Krytykujemy otaczającą nas rzeczywistość i staramy się pokazać, że mamy pomysły na rozwiązanie kilku jej problemów. Piszemy o wydarzeniach, które miały miejsce w naszej uczelni, dzielimy się przemyśleniami na tematy ważne dla nas, robimy wywiady z politykami, naukowcami, ludźmi zaangażowanymi w życie kulturalne naszego regionu. Najwięcej jednak uwagi poświęcamy zawsze studentom i ich problemom czy troskom. Wyróżnia nas interesująca szata graficzna, ciekawe zdjęcia, różnorodna tematyka, a także spore grono redakcyjne.

Jesteśmy organizacją studencką zrzeszającą osoby, które chcą nauczyć się tego, czego nie poznają na wykładach, laboratoriach czy seminariach. Pracę dla telewizji traktujemy jako niezłą zabawę poprzez którą możemy rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać swoją wiedzę i poznawać ciekawych ludzi. Naszymi odbiorcami są głównie studenci i mieszkańcy Wałbrzycha, gdyż nasze programy są emitowane w wałbrzyskich sieciach kablowych. Liczba osób oglądających nasze programy jest zatem wysoka i mobilizuje nas do rzetelnego działania. Jest to publiczność wymagająca, dlatego staramy się, by nasze programy były interesujące pod względem merytorycznym, a także jak najlepiej wykonane od strony technicznej. Wyposażenie naszego studia na tle innych telewizji w Wałbrzychu jest dobre, co pokazują nasze emitowane programy. Kształcimy się zarówno w zakresie montażu liniowego jak i nieliniowego, operatorskim, dźwiękowym i redakcyjnym. Ciągle brakuje nam rąk do pracy więc jeśli chcesz przeżyć fascynującą przygodę, a przy okazji nauczyć się mnóstwa ciekawych rzeczy dołącz do nas. Szczególnie poszukujemy osób gotowych do pracy w charakterze redaktorów informacji prasowych. Nasze zebrania odbywają się we wtorki i czwartki od godziny 16:30. Zapraszamy.

Kontakt: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych zamkowatv@pwsz.com.pl