Dla studenta


Struktura uczelni

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
Siedziba: ul. Zamkowa 4 , pokój nr 25, 27 i 12

DNiSS, pok. 25

DNiSS, pok. 27 i 12

Poniedziałek nieczynne Poniedziałek nieczynne
Wtorek 11.00 - 17.00 Wtorek Środa Czwartek Piątek 9.00-15.00  
Środa Czwartek Piątek 9.00-15.00
Sobota* 7.30-11.30
*w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych

Kierownik: mgr Justyna Jaskólska
pok. 27, tel.: +48 74 641-92-05
jjaskolska@pwsz.com.pl

Obsługa studentów, rekrutacja na studia:
Stypendia, odpłatności za studia:
mgr Beata Mierzejewska
pok. 27, tel.: +48 74 641-92-03
bmierzejewska@pwsz.com.pl

Praktyki studenckie, Biuro Karier:
mgr Miroslawa Nikodemska
pok. 25, tel.: +48 74 641-92-34
mnikodemska@pwsz.com.pl

Rekrutacja na studia, studia podyplomowe:
mgr Joanna Augustyniak
pok. 12, tel.: +48 74 641-92-24
studiapodyplomowe@pwsz.com.pl
www.pwsz.com.pl/studia-podyplomowe-oraz-kursy

Sprawy organizacyjne

Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa  (stacjonarne i niestacjonarne) otrzymają ELS - elektroniczną legitymację studencką.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 8/2017 z 22 marca 2017 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 17 zł.

Wpłaty za legitymację należy wnosić na konto Uczelni
Bank: Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

 

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 05

Uchwała nr 21/2016

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

 z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 16 pkt. 4 Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu uchwala się organizację roku akademickiego 2016/2017 o następującej treści:

  I. Rok akademicki trwa od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.   Semestr zimowy
  1. Semestr zimowy: od 01.10.2016 r. do 31.01.2017 r.
  2. Zimowa sesja egzaminacyjna: od 01.02.2017 r. do 12.02.2017 r.
  3. Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: od 13.02.2017 r. do 19.02.2017 r.
  4. Przerwa świąteczna: od 21.12.2016 r. do 02.01.2017 r.
30.01.2017 r. (poniedziałek) – zajęcia za piątek Termin wpisywania ocen do elektronicznego systemu OMNIS mija z dniem 28 lutego 2017 r.   Semestr letni:
  1. Semestr letni: od 13.02.2017 r. do 11.06.2017 r.
  2. Letnia sesja egzaminacyjna: od 12.06.2017 r. do 30.06.2017 r.
  3. Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa: od 01.09.2017 r. do 10.09.2017 r.
  4. Przerwa świąteczna: od 13.04.2017 r. do 19.04.2017 r.
  5. Dni wolne od zajęć dydaktycznych: od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.
Termin wpisywania ocen do elektronicznego systemu OMNIS mija z dniem 17 września 2017 r.   II. Dni rektorskie - wolne od zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017: Uroczysta inauguracja roku akademickiego - 04.10.2016 r.; 31.10.16 r.; 02.05.17 r.; 04.05.17 r., 05.05.17 r., Święto Uczelni - 14.06.2017 r.

SEMESTR ZIMOWY

Data Rok studiów
24-25.09.2016 r. II, III i IV rok
08-09.10.2016 r. I-IV rok
22-23.10.2016 r. I-IV rok
05-06.11.2016 r. I-IV rok
19-20.11.2016 r. I-IV rok
03-04.12.2016 r. I-IV rok
17-18.12.2016 r. I-IV rok
14-15.01.2017 r. I-IV rok
21-22.01.2017 r. I-IV rok
28-29.01.2017 r. I-IV rok

SEMESTR LETNI

Data Rok studiów
18-19.02.2017 r. I-III rok
04-05.03.2017 r. I-III rok
18-19.03.2017 r. I-III rok
01-02.04.2017 r. I-III rok
08-09.04.2017 r. I-III rok
22-23.04.2017 r. I-III rok
13-14.05.2017 r. I-III rok
20-21.05.2017 r. I-III rok
27-28.05.2017 r. I-III rok
10-11.06.2017 r. I-III rok

Dydaktyka i sprawy studenckie

Działalność studencka

Samorząd Studencki istnieje od 1999 roku. Jego celem jest reprezentowanie interesów studentów PWSZ. Głównym zadaniem  jest dbałość o prawa i przywileje studentów, organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, rozwiązywanie wszelkich problemów braci studenckiej. Samorząd czynnie współuczestniczy w zarządzaniu Uczelnią, współdecydując w sprawach bezpośrednio dotyczących studentów oraz reprezentując Szkołę na zewnątrz (np. podczas Juvenaliów) i dbając o jej wizerunek. Opiniuje również przyznawanie stypendiów naukowych, socjalnych oraz wyróżnień za działalność na rzecz uczelni. Samorząd współpracuje z uczelnianym pismem „Humanistyczna Jazda” oraz licznymi organizacjami. Jest obecny właściwie we wszystkich dziedzinach życia uczelni. Cykliczne imprezy studenckie, takie jak otrzęsiny, połowinki, juwenalia, organizowane są przez Samorząd. W klubie studenckim, znajdującym się na terenie PWSZ AS, odbywają się kameralne wieczorki artystyczne oraz spotkania autorskie.

Skład Samorządu Studenckiego

Przewodnicząca: Aleksanda Zachariasz Zastępca przewodniczącego: Justyna Lewko, Adam Pogorzelski Sekretarz: Justyna Pocha Skarbnik: Izabela Nagaj

Członkowie Samorządu czekają na studentów w s. 315

(III piętro, budynek "A" przy ul. Zamkowej 4)

 Kontakt:  samorzad@pwsz.com.pl

„Humanistyczna Jazda” – to samodzielnie tworzone i wydawane przez naszych studentów pismo, które już od lat pięciu jest integralną częścią życia studenckiego. Prawdopodobnie duży wpływ na jej pozycję na naszej uczelni ma polonistyczna tradycja. To właśnie spora grupa zapaleńców z polonistyki pięć lat temu powołała gazetę, nadając jej niepowtarzalną formę. „Humanistyczna Jazda” to pismo uczelniane, kolportowane w murach naszej uczelni i centrach studenckiego życia, docierające nie tylko do żaków, ale również kadry profesorskiej (która często z wypiekami czyta nasze artykuły). Od ponad roku ta niezależna gazeta studencka dociera też do mieszkańców Wałbrzycha za sprawą specjalnej wkładki w „30 minutach”. Dzięki temu jesteśmy obecni i rozpoznawalni w całym mieście, a nasze teksty poznają osoby, które nie mają nic wspólnego z uczelnią. Gazeta stwarza możliwość sprawdzenia nie tylko dziennikarskiego pióra studentów, ale również umożliwia im debiut literacki czy poetycki. Na łamach „Humanistycznej Jazdy” debatujemy o rzeczach poważnych i tych mniej poważnych, ale zawsze o tych, które nas bezpośrednio dotyczą i interesują. Krytykujemy otaczającą nas rzeczywistość i staramy się pokazać, że mamy pomysły na rozwiązanie kilku jej problemów. Piszemy o wydarzeniach, które miały miejsce w naszej uczelni, dzielimy się przemyśleniami na tematy ważne dla nas, robimy wywiady z politykami, naukowcami, ludźmi zaangażowanymi w życie kulturalne naszego regionu. Najwięcej jednak uwagi poświęcamy zawsze studentom i ich problemom czy troskom. Wyróżnia nas interesująca szata graficzna, ciekawe zdjęcia, różnorodna tematyka, a także spore grono redakcyjne.

Jesteśmy organizacją studencką zrzeszającą osoby, które chcą nauczyć się tego, czego nie poznają na wykładach, laboratoriach czy seminariach. Pracę dla telewizji traktujemy jako niezłą zabawę poprzez którą możemy rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać swoją wiedzę i poznawać ciekawych ludzi. Naszymi odbiorcami są głównie studenci i mieszkańcy Wałbrzycha, gdyż nasze programy są emitowane w wałbrzyskich sieciach kablowych. Liczba osób oglądających nasze programy jest zatem wysoka i mobilizuje nas do rzetelnego działania. Jest to publiczność wymagająca, dlatego staramy się, by nasze programy były interesujące pod względem merytorycznym, a także jak najlepiej wykonane od strony technicznej. Wyposażenie naszego studia na tle innych telewizji w Wałbrzychu jest dobre, co pokazują nasze emitowane programy. Kształcimy się zarówno w zakresie montażu liniowego jak i nieliniowego, operatorskim, dźwiękowym i redakcyjnym. Ciągle brakuje nam rąk do pracy więc jeśli chcesz przeżyć fascynującą przygodę, a przy okazji nauczyć się mnóstwa ciekawych rzeczy dołącz do nas. Szczególnie poszukujemy osób gotowych do pracy w charakterze redaktorów informacji prasowych. Nasze zebrania odbywają się we wtorki i czwartki od godziny 16:30. Zapraszamy.

Kontakt: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych zamkowatv@pwsz.com.pl