DOKTOR BEATA DETYNA W ZESPOLE DORADCZYM MNiSW


Miło jest nam poinformować, że dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Członka zespołu doradczego do spraw programu praktyk zawodowych opracowywanego w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (Zarządzenie MNiSW z dnia 14.08.2020 roku, Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2020 roku, poz. 43). Zespołowi, składającemu się z 15 osób, przewodniczy dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. PWSZ w Elblągu. Do zadań zespołu należy:

  • analiza recenzji programu praktyk zawodowych dla studiów o profilu praktycznym opracowanego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, realizowanego w ramach Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, opracowanych przez dwóch niezależnych recenzentów;
  • sporządzenie opinii dotyczącej wyników tej analizy wraz z ostateczną wersją programu praktyk zawodowych dla studiów o profilu praktycznym.

Udział Pani dr Beaty Detyny w obecnym zespole jest kontynuacją Jej aktywności w powołanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespole ekspertów w projekcie pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, który pracował w okresie 2016-2018, a także w zespole doradczym, działającym od 06.12.2019 r. do 31.03.2020 r.