DOKTOR BEATA DETYNA ZAKOŃCZYŁA PROJEKT NAUKOWY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO pn. „DOSKONALENIE ORGANIZACYJNE UCZELNI PRZYSZŁOŚCI (UNIFUT.PL)


Doktor Beata Detyna, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, brała udział w pracach zespołu badawczego nad projektem pn. „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości (UNIFUT.PL)”, w ramach programu „Dialog” MNiSW (wartość projektu wynosiła: 1 mln PLN). Jednostką prowadzącą był Uniwersytet Jagielloński, a kierownikiem projektu prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zespół projektowy składał się kilkunastu naukowców, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Gdańskiej, a także Społecznej Akademii Nauk.

Celem projektu była „praca nad wzmocnieniem procesu uczenia się uczelni w zakresie stosowania wartościowych koncepcji i metod zarządzania, które są badane i opisywane w światowej i polskiej literaturze przedmiotu”.

Doktor Beata Detyna przygotowała dwa opracowania naukowe w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w uczelni oraz zarządzania jakością w uczelniach.

Doktor Beacie Detynie serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje: Projekt-dr Beata Detyna

Wszystkich zainteresowanych problematyką projektu UNIFUT.PL zachęcamy do lektury! Informacje na temat publikacji znajdują się m.in. na stronach:

https://wuj.pl/ksiazka/doskonalenie-systemow-organizacyjnych-1

http://monografie.san.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/zarzadzanie-kapitalem-ludzkim-w-uczelniach.pdf