Dyżury


Dyżury:
Wszystkie osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, przewlekle chore lub niepełnosprawne czasowo z powodu nagłej choroby lub wypadku, które chcą się podzielić swoimi problemami, uwagami i propozycjami udoskonalenia procesu studiowania na naszej uczelni, czy uzyskać poradę w zakresie regulacji prawnych i pomoc indywidualną (nie tylko w zakresie organizacji procesu dydaktycznego) zapraszam w każdy

Konsultacje

do 28.06.2019 r. – poniedziałki w godz. 10.00 – 13.00

od 1.07. – 31.08.2019 r. – przerwa letnia

od 2 – 30.09.2019 r. – poniedziałki w godz. 10.00 – 13.00

 

Wszelkie informacje przekazywane przez studentów, w postaci dokumentów czy rozmów, mają charakter poufny.