Erasmus+uzupełniająca rekrutacja studentów


Do 31 października br. trwa uzupełniająca rekrutacja studentów na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ oraz PO WER w roku akademickim 2019/2020 (wyjazdy w semestrze letnim lub w wakacje 2020 r.).