FILM PROMOCYJNY – PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH


Kolejny ciekawy projekt w naszej Uczelni. Wytwórnia Rebel Film z Warszawy przygotowuje na zlecenie MNiSW film, dotyczący projektu pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, realizowanego w naszej uczelni w latach 2016-2019, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).  Program praktyk pilotażowych skierowany był do studentów kierunków o profilu praktycznym a jego głównym założeniem było  wydłużenie trzymiesięcznej praktyki uczelnianej o kolejne trzy miesiące praktyki pilotażowej. Praktykant, po zrealizowaniu w sumie sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, miał możliwość zdobycia bogatych doświadczeń zawodowych oraz skonfrontowania wiedzy teoretycznej z realnymi wyzwaniami w środowisku pracy. Dodatkowo, za każdy miesiąc praktyki, student uczestniczący w projekcie otrzymał stypendium w wysokości 2300 zł miesięcznie. Program praktyk stworzył  możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy i pełniejszego przygotowania  przyszłych absolwentów do wejścia na rynek zawodowy.  Uczelnia zaś zyskała kolejną okazję do poszerzania współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami, nie tylko w wymiarze zawodowym, ale również dydaktycznym, badawczym i promocyjnym. Prezentacja filmu już wkrótce!