Największy słownik angielsko-polski i polsko-angielski dostępny dla studenów


Informujemy, że Państwowa Wyższa  Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa posiada dostęp na platformie IBUK Libra do Największego słownika angielsko-polskiego i polsko-angielskiego, nagrodzonego Europejskim Medalem Business Centre Club, który zawiera:

 1 000 000 angielskich i polskich jednostek leksykalnych znaczeń, wyrazów, typowych połączeń wyrazowych, frazeologizmów i idiomów;
• liczne terminy specjalistyczne z około 100 różnych dziedzin, takich jak handel, ekonomia, ubezpieczenia, ekologia, telekomunikacja, reklama, zarządzanie, farmakologia, transport, psychologia, socjologia;
• słownictwo o różnym zabarwieniu stylistycznym i emocjonalnym, od wyrażeń książkowych i oficjalnych, przez humorystyczne i przenośne, po potoczne, a nawet slangowe,
• brytyjską i amerykańską wymowę haseł;
 trafne tłumaczenia, doprecyzowane tzw. dyrektywami wyboru (typowe podmioty, dopełnienia, wyrazy określane);
• rozróżnienie angielskich odpowiedników ze względu na zakres stosowania (brytyjska, amerykańska, australijska, kanadyjska odmiana języka);
• bardzo bogaty materiał przykładowy, którego źródłem były teksty językowe współczesnej angielszczyzny (British National Corpus) i polszczyzny (Korpus Języka Polskiego PWN);
• angielskie czasowniki złożone (tzw. phrasal verbs) wyodrębnione jako osobne, rozbudowane podhasła;
• wyróżnione typograficznie liczne związki frazeologiczne i przysłowia.