Inne katalogi


W poszukiwaniu niezbędnej literatury fachowej oprócz uczelnianego katalogu on-line warto zajrzeć do innych uniwersalnych katalogów centralnych, których głównym zadaniem jest:
  • dostarczenie informacji o dokumentach i miejscu ich przechowywania,
  • udostępnienie do kopiowania katalogom lokalnym gotowych rekordów kartoteki haseł wzorcowych i rekordów bibliograficznych,
  • usprawnienie i przyspieszenie katalogowania poprzez eliminowanie przypadków dublowania wykonywanej pracy.
Katalogi takie są cenną bazą informacyjną dla wszystkich studentów i pracowników, gdyż ułatwia znalezienie potrzebnej pozycji, co jest szczególnie istotne podczas procesu wypożyczania międzybibliotecznego. Polecamy poszukiwania w następujących katalogach:

FIDKAR – multiwyszukiwarka dla komputerowych baz bibliotecznych http://www.pwt.wroc.pl/fidkar/

KaRO – katalog rozproszony bibliotek polskich http://karo.umk.pl/Karo/

NUKAT – Narodowy Uniwersalny Katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich http://www.nukat.edu.pl