Instytut Przyrodniczo-Techniczny


Opiekunowie lat w roku akademickim 2018/2019

 

  • LOGISTYKA

Studia stacjonarne I stopnia

I rok – dr inż. Andrzej Dyszewski

II rok – mgr Ewa Dziubak

III rok –dr inż. Mateusz Gorczyca

IV rok – mgr Piotr Sylwestrzak

Studia niestacjonarne I stopnia

I rok – dr Piotr Kowalski

II rok – dr Agnieszka Mroczek – Czetwertyńska

III rok – dr Tomasz Orzech

IV rok – dr Beata Detyna

Studia stacjonarne II stopnia

Dr inż. Marian Molasy

Studia niestacjonarne II stopnia

dr Beata Mucha

 

  • ARCHITEKTURA WNĘTRZ

I rok – st. stacjonarne – dr inż. arch. Łukasz Szatanek

II rok – st. stacjonarne  – dr Katarzyna Gemborys

III  rok – st. stacjonarne  – dr inż. arch. Piotr Kmiecik

 

  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

I rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – mgr Kazimiera Marzec

II rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr inż. Adam Słomka

III  rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr inż. Adam Słomka

IV rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr inż. Iwona Romanowska – Słomka