Instytut Przyrodniczo-Techniczny


Instytut Przyrodniczo-Techniczny

Sekretariat:
mgr Marzena Łukiewicz
ul. Zamkowa 4,
pok. 111,
58-300 Wałbrzych,
tel. 74 641 92 13

Napisz do nas
ipt@pwsz.com.pl

Czynny: wtorek - piątek 9.00-15.00 (w sobotę w czasie zjazdów 8:00-12:00)

Dyrektor Instytutu: dr Beata Detyna
e-mail: bdetyna@pwsz.com.pl
Tel. 74 641 92 12

Zastępca Dyrektora Instytutu: dr Małgorzata Wiszniowska (Architektura wnętrz)
email:  mwiszniowska@pwsz.com.pl
Tel. 74 641 92 12

Zastępca Dyrektora Instytutu: mgr Kazimiera Marzec (Bezpieczeństwo i higiena pracy)
email: kmarzec@pwsz.com.pl

Tel. 74 641 92 12

Zastępca Dyrektora Instytutu: dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska (Logistyka)
email: amroczek-czetwertynska@pwsz.com.pl
Tel. 74 641 92 12


Kierunki studiów:

Studia I stopnia

  • Architektura wnętrz
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Logistyka

Studia II stopnia

  • Logistyka