Instytut Społeczno-Prawny


Opiekunowie lat w roku akademickim 2018/2019

 

  • Administracja I stopnia

I rok  – st. stacjonarne i niestacjonarne –  dr Paweł Kuczma

II  rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Paweł Selera

III rok – st. stacjonarne   – dr Łukasz Mikowski

  • Administracja II stopnia

I  rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr hab. Piotr Szymaniec

II rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Klaudia Stelmaszczyk

  • Filologia

I rok st. stacjonarne –  mgr Blanka Gołębiowska

II rok st. stacjonarne – mgr Robert Pritchard

III rok st. stacjonarne – mgr Aleksandra Pawlak

  • Pedagogika

I rok  – st. stacjonarne  –  dr Antoni Kulpa

II  rok – st. stacjonarne – dr Małgorzata Radyńska

III rok – st. stacjonarne  – dr Anna Tutaj