Instytut Społeczno-Prawny


Instytut Społeczno-Prawny

Sekretariat:
lic. Jolanta Łukomska
ul. Zamkowa 4,
pok. 116,
58-300 Wałbrzych,
tel. 74 641 92 11,
email: isp@pwsz.com.pl

Czynny: wtorek - piątek 9.00-15.00 (w sobotę w czasie zjazdów 8:00-12:00)

Dyrektor Instytutu:
prof. dr hab. Henryk Gradkowski
tel:. +48 74 641 92 11

Zastępca Dyrektora Instytutu: dr Anna Pełczyńska (Filologia, Pedagogika)
e-mail: apelczynska@pwsz.com.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu: dr Piotr Szymaniec (Administracja I i II stopień)
e-mail: pszymaniec@pwsz.com.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu: mgr Kazimiera Marzec (Bezpieczeństwo i higiena pracy)
e-mail: kmarzec@pwsz.com.pl


Kierunki studiów:

Studia I stopnia

  • Administracja
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Filologia angielska
  • Pedagogika

Studia II stopnia

  • Administracja