Konwersatorium Naukowe „Młodzi Logistycy dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”


W dniu 21.05.2019 r. (o godz. 10.00, w sali 222/B) odbyło się IV Konwersatorium Naukowe „Młodzi Logistycy dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”, którego organizatorem było Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time”. Spotkanie otworzył Patryk Chwedczuk, student III roku logistyki oraz dr Beata Detyna, opiekun KNML. Uczestnikami spotkania byli licznie zebrani studenci, wykładowcy, przedstawiciele środowisk akademickich oraz środowiska społeczno-gospodarczego. Wśród nich byli obecni m.in.:

 • dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich;
 • dr Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha;
 • Kamil Orpel, zastępca kierownika Biura Zarządzania Strategicznego Nadzoru Właścicielskiego Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego (Urząd Miejski w Wałbrzychu);
 • Ryszard Błażnik, kierownik Centrum Sterowania Ruchem (ITS) i Monitoringu Wizyjnego;
 • Ryszard Kmita, główny specjalista Centrum Sterowania Ruchem (ITS) i Monitoringu Wizyjnego;
 • dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw., pełnomocnik Prezydenta Miasta Wałbrzycha ds. współpracy z uczelniami wyższymi, prezes Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego;
 • Robert Wróbel, dyrektor Liceum nr II im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu, vice prezes Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego;
 • dr Elżbieta Hajduga, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, reprezentująca również Wałbrzyskie Towarzystwo Naukowe;
 • mgr Piotr Sylwestrzak, kierownik ds. planowania i logistyki, specjalista ds. celnych w NSK Steering Systems Europe (Polska), zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo – Technicznego.

Podczas Konwersatorium zaprezentowano sześć projektów, które przygotowywane były przez 19 studentów kierunku logistyka. Autorzy, tradycyjnie przygotowali sesję plakatową oraz prezentacje multimedialne. Tematy zaprezentowane podczas spotkania to:

 • Koncepcja szybkiego tramwaju w Wałbrzychu, autorzy projektu: Bartosz Rydel – student III roku – kierownik projektu, Patryk Chwedczuk –  student III roku, Magdalena Manikowska –  studentka II roku, inż. Paweł Wolski – student 3 semestru, studiów drugiego stopnia , Kacper Wysocki –  student III roku;
 • System ITS jako element Smart City w Wałbrzychu, autorka projektu: Anna Ciesielska – studentka III roku.
 • Koncepcja usprawnień dotyczących dróg dojazdowych służb pożarniczych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej, autorzy projektu: Ewelina Wojak – studentka III roku, Paulina Kowzowicz –  studentka III roku,, Jakub Wojnowski –  student II roku, inż. Paweł Rakowski – absolwent studiów pierwszego stopnia;
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w Wałbrzychu, autorzy projektu: Marta Bednarek – studentka III roku – kierownik projektu, Kinga Sierakowska – studentka I roku, Marta Rosłoń – studentka I rok;
 • Analiza rynku pracy Aglomeracji Wałbrzyskiej pod kątem zapotrzebowania na specjalistów ds. logistyki, autorzy projektu: Patrycja Stadnik – studentka II roku, Adrianna Przybył, studentka II roku, Jakub Wojnowski – student II roku, Mateusz Macko – student II roku, Maciej Śmigielski – student II roku;
 • Rozwój jednoosobowych działalności gospodarczych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej, autorka projektu: Patrycja Piotrowska – studentka I roku (Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości „Eventus”.

            Wszystkie tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem osób uczestniczących w spotkaniu, o czym świadczyły bardzo liczne pytania, kierowane do autorów poszczególnych projektów. Najbardziej ożywione dyskusje dotyczyły koncepcji szybkiego tramwaju, systemu ITS w Wałbrzychu, sytuacji absolwentów logistyki na rynku pracy, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  Przygotowane przez studentów plakaty (z wynikami badań) można obejrzeć w budynku głównym, na I piętrze. Udostępniamy je także na stronie internetowej Uczelni.

Wszystkim Uczestnikom Konwersatorium dziękujemy za obecność oraz aktywny udział w niezwykle inspirujących dyskusjach.

 

ITS_plakat_2019

odpady_komunalne_plakat_2019

rynek pracy_plakat_2019

straż_plakat_2019

szybki tramwaj_plakat_2019