KOLEJNA MONOGRAFIA DOKTOR BEATY DETYNY


Monografia autorstwa doktor Beaty Detyny, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, pt. Dojrzałość procesowa szpitali a jakość usług medycznych, została wydana w Wydawnictwie Politechniki Częstochowskiej, które znajduje się na liście wydawnictw punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. „Monografia dotyczy istotnej, a zarazem bardzo aktualnej problematyki procesowego zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w aspekcie świadczenia usług medycznych” (z recenzji dr hab. inż. Agnieszki Bitkowskiej, prof. uczelni, Politechnika Warszawska).

Książka dostępna jest w czytelni, wypożyczalni oraz w sklepie internetowym Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego (https://wydawnictwo.pwsz.com.pl/pl/new).