Konferencja naukowa w St. Petersburgu


W dniach 30 września-2 października prof. PWSZ dr hab. Piotr Szymaniec i dr Paweł Selera wzięli udział w prestiżowej międzynarodowej konferencji “History of Legal Concepts in the 20th Century: Russia and Western Europe in Dialogue” (Historia prawnych koncepcji w XX wieku: Rosja i Europa Zachodnia w dialogu), którą zorganizowali profesorowie Mikhail Antonov i Ekaterina Samokhina w należącym obecnie do Narodowego Uniwersytetu Badawczego „Wyższa Szkoła Ekonomii” historycznym pałacu Koczubeja w Carskim Siole (Sankt Petersburg). Przedstawili referat ” Legal Principles and Their Relation to Values In Polish Legal Theory: The Reception of Western Thought or an Original Approach?” („Zasady prawne i ich relacja do wartości w polskiej teorii prawa: recepcja myśli zachodniej czy oryginalne podejście?”), który wzbudził zainteresowanie i żywą dyskusję wśród uczestników. W konferencji wzięli udział – oprócz przedstawicieli czołowych rosyjskich uniwersytetów – badacze z Austrii, Polski, Finlandii, Litwy, Słowacji, Rumunii i Białorusi. Wśród uczestników znaleźli się między innymi profesorowie Joseph Marko (Graz), Jacek Kurczewski i Adam Bosiacki (Warszawa), a także Adam Sulikowski (Wrocław).