Kontakt


logo-pwsz
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, Polska
tel.: +48 74 641 92 00, +48 74 641 92 01
fax: +48 74 641 92 02
e-mail: pwsz@pwsz.com.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PWSZASWalbrzych

Kancelaria ogólna

mgr Marta Sawicka
tel.: +48 74 641-92-01
email: kancelaria@pwsz.com.pl

Sekretariat Rektora

mgr Małgorzata Śmigielska
tel.: 74  641-92-00
fax: 74  641-92-02
email: pwsz@pwsz.com.pl

Instytut Przyrodniczo-Techniczny

Sekretariat:
mgr Marzena Łukiewicz
ul. Zamkowa 4
pok. 111
58-300 Wałbrzych
tel. 74 641 92 13

Napisz do nas
ipt@pwsz.com.pl

Czynny: wtorek - piątek 9.00-15.00
(w sobotę w czasie zjazdów 7:30-13:30)


Instytut Społeczno-Prawny

Sekretariat:
lic. Jolanta Łukomska
ul. Zamkowa 4
pok. 116
58-300 Wałbrzych
tel. 74 641 92 11
email: isp@pwsz.com.pl

Czynny: wtorek - piątek 9.00-15.00
(w sobotę w czasie zjazdów 7:30-13:30)


Instytut Zdrowia

Sekretariat:
mgr Jolanta Jamrowska
ul. P. Skargi 14a
pok. 101
58-300 Wałbrzych
tel. 74 641 92 53

Napisz do nas
iz@pwsz.com.pl

Czynny: wtorek - piątek 9.00-15.00
(w sobotę w czasie zjazdów 7:30-13:30)

Biuro Karier

mgr Mirosława Nikodemska
tel: +48 74 641 92 34
e-mail: biurokarier@pwsz.com.pl

Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane

mgr Dorota Biała
Dyrektor Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego
tel. 74 641 92 26
email: biblioteka@pwsz.com.pl, wydawnictwo@pwsz.com.pl

Wypożyczalnia
Teresa Barzęc
tel. 74 641 92 06
email: wypozyczalnia@pwsz.com.pl

Czytelnia Główna
Czytelnia Czasopism
mgr Agnieszka Górka
tel. 74 641 92 06
email: czytelnia@pwsz.com.pl

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
mgr Jolanta Jałowiec
tel. +48 74 641 92 06
email: opracowanie@pwsz.com.pl
mgr Agnieszka Górka
email: agorka@pwsz.com.pl

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

Siedziba: ul. Zamkowa 4 , pokój nr 24, 25, 27, 12

Kierownik:

mgr Justyna Jaskólska
pok. 27, tel.: +48 74 641-92-05
jjaskolska@pwsz.com.pl

Pomoc materialna, odpłatności za studia:

mgr Joanna Augustyniak
pok. 24, tel.: +48 74 641-92-25
jaugustyniak@pwsz.com.pl

Biuro Karier, praktyki studenckie:

mgr Mirosława Nikodemska
Zastępca Kierownika
pok. 27, tel.: +48 74 641-92-34
mnikodemska@pwsz.com.pl

mgr Tomasz Stasiński
pok. 27, tel.: +48 74 641-92-34
tstasinski@pwsz.com.pl

GODZINY URZĘDOWANIA
poniedziałek: nieczynne
od wtorku do piątku: 9:00-15:00
sobota: 7:30-13:30*
*tylko w wybrane soboty w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych

Obsługa studentów (pokój 12):

mgr Agnieszka Pochroń-Mikuła
pok. 25, tel.: +48 74 641-92-03
apochron-mikula@pwsz.com.pl

lic. Marcin Lipnik
pok. 25, tel.: +48 74 641-92-04
mlipnik@pwsz.com.pl

lic. Krzysztof Zyguła
pok. 25, tel.: +48 74 641-92-03
kzygula@pwsz.com.pl

GODZINY URZĘDOWANIA
poniedziałek: nieczynne
wtorek: 11:00-17:00
środa: 9:00-15:00
czwartek: 9:00-15:00
piątek: 9:00-15:00
sobota: 7:30-13:30*
*w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych

Rekrutacja na studia

pokój 12 i 24, tel. +48 74 641-92-25
rekrutacja@pwsz.com.pl

GODZINY URZĘDOWANIA
poniedziałek: nieczynne
od wtorku do piątku: 9:00-15:00

Godziny pracy:

Pokój 25 Pokój 24, 27
Poniedziałek nieczynne nieczynne
Wtorek 11.00-17.00 9.00-15.00
Środa 9.00-15.00 9.00-15.00
Czwartek 9.00-15.00 9.00-15.00
Piątek 9.00-15.00 9.00-15.00
Sobota* 7.30-13.30 nieczynne

*w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych

Dział Organizacji, Kadr i Spraw Pracowniczych

mgr Renata Komorowska
tel.: 74/ 641-92-27
kadry@pwsz.com.pl

Katarzyna Pokrętowska
tel.: 74/641-92-27
kpokretowska@pwsz.com.pl

Dział Administracji

kierownik: mgr inż. Marek Lubczyński
tel.: +48 74 641-92-19
lubczynski@pwsz.com.pl

mgr Beata Mierzejewska
tel.: +48 74 641-92-18
bmierzejewska@pwsz.com.pl

mgr Kamila Wójcik
tel.: +48 74 641-92-32
wojcik@pwsz.com.pl 

Informatyk:
mgr inż. Mateusz Łangowski
tel.:  +48 74 641-92-44
mlangowski@pwsz.com.pl

Sylwester Legut
tel.:  +48 74 641-92-44
slegut@pwsz.com.pl

Kwestura

mgr Agnieszka Sobkowska - KWESTOR
tel.: +48 74 641-92-40
email: asobkowska@pwsz.com.pl

mgr Anna Szpila
tel.: +48 74 641-92-20
email: aszpila@pwsz.com.pl

mgr Beata Janik
tel.: +48 74 641-92-21
email: janik@pwsz.com.pl

mgr Edyta Mirek
tel.: +48 74 641-92-21
email: emirek@pwsz.com.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

mgr inż. Ewa Dziubak

ul. Zamkowa 4, pok. 116
tel.: 7 4641 92 11
e-mail: edziubak@pwsz.com.pl

1. Koordynator ds. praktyk studenckich:

mgr Mirosława Nikodemska
Dział Nauczania i Spraw Studenckich, pokój 27 (budynek A)
tel.: 74 641 92 34, e-mail: mnikodemska@pwsz.com.pl
dyżury: wtorek-piątek w godzinach 9.00-15.00, w wyznaczone soboty 7.30-13.30 (w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych)

2. Kierunkowi opiekunowie praktyk:

Instytut Zdrowia (e-mail: iz@pwsz.com.pl):

  • mgr Katarzyna Fitrzyk (kosmetologia), kfitrzyk@pwsz.com.pl
  • mgr Barbara Chabab (pielęgniarstwo), bchabab@pwsz.com.pl
  • mgr Krzysztof Żak (techniki dentystyczne), kzak@pwsz.com.pl

Instytut Społeczno-Prawny (e-mail: isp@pwsz.com.pl):

  • dr Waldemar Sęczyk (administracja), wseczyk@pwsz.com.pl
  • mgr Aleksandra Pawlak (filologia), apawlak@pwsz.com.pl
  • dr Małgorzata Radyńska (pedagogika rok I i II), dr Anna Tutaj (pedagogika, rok III), mradynska@pwsz.com.pl, atutaj@pwsz.com.pl

Instytut Przyrodniczo-Techniczny (e-mail: ipt@pwsz.com.pl):

  • dr Łukasz Szatanek (architektura wnętrz), lszatanek@pwsz.com.pl
  • mgr Kazimiera Marzec (BHP), kmarzec@pwsz.com.pl
  • mgr Piotr Sylwestrzak (logistyka), psylwestrzak@pwsz.com.pl

Promocja

mgr Agata Buczak
tel.: +48 74 641 92 08
e-mail: promocja@pwsz.com.pl

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

mgr Justyna Jaskólska
tel.: +48 74641 92 05
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl

Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Aleksandra Pawlak

ul. Zamkowa 4, pok. 305
tel.: 660 425 400
e-mail: apawlak@pwsz.com.pl

dyżur: piątek 14:00-15:10- budynek B sala 121