Najlepszy Dyplom Roku


Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje przedsięwzięcie pn. „Najlepszy Dyplom Roku”, którego celem jest promocja i wsparcie wyróżnionych absolwentów dolnośląskich uczelni wyższych. Kandydatów do nagród wskazują dyrektorzy instytutów, a wyboru najlepszego absolwenta dokonuje powołana przez Rektora Komisja Konkursowa na podstawie Regulaminu. Termin składania wniosków do rektoratu upływa z dniem 14 września 2019 r.

Regulamin do pobrania