NOWE INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH


1 października br. ulegają zmianie numery indywidualne rachunków bankowych studentów, na które należy dokonywać wpłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych (dotyczy wyłącznie tzw. czesnego) począwszy od roku akademickiego 2020/2021. Nowy indywidualny numer rachunku bankowego znajduje się w indeksie elektronicznym studenta (OMNIS) w zakładce: Pozostałekonta wirtualne.

Jednocześnie przypominamy, że opłaty za powtarzanie przedmiotu/przedmiotów w roku akademickim 2020/2021 należy dokonywać na dotychczasowy ogólny numer rachunku bankowego Uczelni, który można pobrać ze strony internetowej:   https://www.pwsz.com.pl/numer-konta-bankowego-uczelni/