Nowe przyrządy w pracowniach BHP


Pracownie specjalistyczne, z których korzystają studenci kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt do nauki zawodu. Zakupione zostały między innymi przyrządy do pomiaru czynników szkodliwych i niebezpiecznych, które stanowią uzupełnienie do istniejącego już laboratorium, a także wyposażenie Pracowni Ergonomicznej, wykorzystywane między innymi do pomiaru wydatku energetycznego pracownika czy kondycji ruchowo-wzrokowej. Dzięki dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” uczelnia zainwestowała w tak specjalistyczny sprzęt jak: samoczynne urządzenie gaśnicze (SUG), twardościomierz uniwersalny do badania twardości w skalach Vickersa, Brinella, Rockwella, czy instalację alarmową wykorzystywaną do symulacji alarmu. Zakupiony został również Komputerowy System STER Wspomagający Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.