NOWY KIERUNEK STUDIÓW-GRAFIKA UŻYTKOWA Z REKLAMĄ


Z radością informujemy, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki nasza uczelnia otrzymała zgodę na uruchomienie od października br. nowego kierunku studiów pn. Grafika użytkowa z reklamą, studia pierwszego stopnia.

Oferta studiów kierowana jest do absolwentów szkół średnich, zainteresowanych zdobyciem umiejętności, m.in. w zakresie projektowania graficznego, posługiwania się technikami multimedialnymi w obszarze rysunku, malarstwa i grafiki użytkowej oraz marketingu, reklamy i promocji.

Program studiów obejmuje kilka zasadniczych bloków przedmiotowych (modułów), które pozwolą osiągnąć oczekiwane na rynku pracy kompetencje zawodowe i  społeczne. Są to m.in.: Marketing i reklama społeczna, Warsztaty reklamy, Design marketingu i reklamy, Rysunek, Malarstwo, Fotografia, Podstawy projektowania graficznego, Liternictwo i typografia, Programy użytkowe, Programy graficzne, Praca dyplomowa, Praktyka zawodowa – przygotowanie zawodowe. Tym samym absolwenci zostaną przygotowani do pracy na stanowiskach grafików, projektantów w wydawnictwach, agencjach reklamowych, studiach graficznych, środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) lub do samodzielnej pracy grafika freelancera, również jako specjaliści w działach PR, reklamy, działach marketingowych w samorządach, instytucjach/organizacjach, w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw, w galeriach sztuki, w instytucjach kulturalnooświatowych.

„… grafika użytkowa sprawia, że ludzie szybciej rozumieją informacje” – Paul Rand, twórca m.in. logo IBM

Rekrutacja trwa do 20.09.2021r. 

pozytywna decyzja Ministerstwapozytywna decyzja Ministerstwa