Odeszli, ale pozostali w pamięci


Jak zwykle w okolicach Wszystkich Świętych wspominamy te osoby, które odeszły w tym roku. My wspominamy tradycyjnie tych, którzy zapisali się na stałe na kartach historii naszej uczelni. W tym roku naszą społeczność akademicką opuściły aż trzy niezwykłe osoby, wybitne i cenione autorytety, szanowani i powszechnie lubiani nauczyciele akademiccy oraz wychowawcy wielu pokoleń badaczy i studentów.

Prof. dr hab. Elżbieta Lonc – biolog, specjalizująca się w parazytologii, profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz PWSZ im. Angelusa Silesiusa, gdzie w latach 2008–2016 pełniła przez dwie kadencje funkcję rektora. Jej zainteresowania naukowe związane były z problematyką ekologii i ochrony środowiska, a w szczególności z parazytologią, biologią drobnoustrojów i ich wektorów. Dorobek naukowy Pani Profesor obejmował łącznie 173 publikacji. Laureatka wielu nagród oraz tytułów honorowych, w tym m.in. tytułu Honorowy Obywatel Wałbrzycha. Zmarła 6 marca 2017 r.

Prof. dr hab. Mieczysław Jerzy Adamczyk – profesor zwyczajny pedagogiki porównawczej i historii oświaty, kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej DSW, pracownik Instytutu Społeczno-Prawnego PWSZ w Wałbrzychu, członek wielu rad redakcyjnych czasopism naukowych, autor ponad 110 publikacji naukowych, laureat licznych nagród ministerialnych. W uznaniu zasług odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wieloma nagrodami za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Zmarł 24 sierpnia 2017 r.

Prof. dr hab. Jan Boć – profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Społeczno-Prawnego PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Znany i ceniony polski prawnik, specjalista w zakresie problematyki współczesnej administracji publicznej, samorządu terytorialnego (polskiego i zachodnioeuropejskiego). Autor ponad 100 cennych publikacji z administracji publicznej, laureat wielu nagród ministerialnych. Zmarł 17 stycznia 2017 r.