Opłata za elektroniczną legitymację studencką


Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa  (stacjonarne i niestacjonarne) otrzymają ELS – elektroniczną legitymację studencką.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 8/2017 z 22 marca 2017 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 17 zł.

Wpłaty za legitymację należy wnosić na konto Uczelni
Bank Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

 

 

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 05