Paweł Rakowski laureatem „Najlepszego Dyplomu Roku”


Zakończona została kolejna edycja „Najlepszego Dyplomu Roku”. Komisja Konkursowa postanowiła przyznać nagrodę Panu Pawłowi Rakowskiemu, absolwentowi studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka w roku akademickim 2018/2019. Serdecznie gratulujemy laureatowi oraz  życzymy dalszych sukcesów naukowych i zawodowych.

Paweł Rakowski jest autorem pracy pod tytułem: „Projekt systemu dystrybucji sieci sklepów dyskontowych Lidl w Republice Serbii z wykorzystaniem dodatkowego centrum dystrybucyjnego”. Poza tym, wyróżnił się bardzo aktywną działalnością w trakcie wszystkich lat studiów, jako organizator czterech edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Logistyków. Komisja Konkursowa wysoko oceniła również jego publikacje w pozauczelnianych wydawnictwach, takich jak: „Różne oblicza logistyki” (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego).

Uroczyste wręczenie nagrody będzie miało miejsce 4 października, podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020, w której wezmą udział przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedsięwzięcie „Najlepszy Dyplom Roku” ma na celu promocję i wsparcie wyróżniających się studentów dolnośląskich uczelni wyższych. Jest ono realizowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Kandydaci do nagrody są wskazywani przez dyrektorów instytutów, a najlepszego spośród nich wybiera powołana przez Rektora Komisja Konkursowa.