Prelekcja pt.”Dlaczego krew jest tak cenna, a krwiodawcy potrzebni”


W dniu 26.03.2019 roku dla studentów II roku Pielęgniarstwa odbyła się prelekcja pt.”Dlaczego krew jest tak cenna, a krwiodawcy potrzebni” poprowadzona przez Panią Magdalenę Tyrko, specjalistę do spraw promocji krwi RCKiK w Wałbrzychu. Podczas prelekcji wyjaśnione zostały wszystkie kwestie związane z możliwością oddawania krwi oraz obalone zostały mity na temat niebezpieczeństwa oddawania krwi. Po wykładzie studenci otrzymali upominki od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Dziękujemy Pani Magdalenie Tyrko za przeprowadzenie prelekcji oraz upominki.