Sieć bezpieczeństwa bankowego. Aspekty prawne

25.00 

Kup produkt

Kategoria:

Opis

 Niniejsza publikacja dotyczy stabilności rynków finansowych, a przede wszystkim sektora bankowego. Stanowi próbę kompleksowego przedstawienia jednego z mechanizmów służącemu zapobieganiu, rozwiązywaniu i pokonywaniu kryzysów finansowych – sieć bezpieczeństwa bankowego (ang. banking safety net).  W recenzji jeden z członków kapituły napisał:  (…)  dr Teofil Moskal niezwykle wnikliwie analizuje genezę, proces budowy i ewolucje europejskiej sieci bezpieczeństwa finansowego; wyjaśnia przyczyny różnych rozwiązań regulacyjnych i instytucjonalnych, a także pokazuje ich zalety i ułomności. Autor prowadzi głęboką dyskusję naukową, szeroko przedstawia spektrum poglądów i propozycji dotyczących rozwiązań systemowych związanych z konstrukcją sieci bezpieczeństwa finansowego, rolą poszczególnych instytucji w ramach tej sieci oraz regulacji związanych ze stabilnością systemu finansowego. (…) Na wyróżnienie zasługuje zarówno kompleksowość ujęcia, jak i formułowanie własnych opinii na podstawie analizy poglądów teoretyków i praktyków nauki o finansach w konfrontacji z doświadczeniami płynącymi z wydarzeń na rynkach finansowych w ostatnich latach, szczególnie w okresie kryzysu.  dr hab. prof. UG Leszek Pawłowicz