Regulamin pomocy materialnej


Regulamin pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 4 lipca 2018 r.:

Regulamin pomocy materialnej 2018/2019

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 41/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 2 lipca 2019 r.:

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ AS w Wałbrzychu 2019/2020