III edycja Legii Akademickiej


Nasza uczelnia przystąpiła do III edycji projektu „Legia Akademicka”. Jest to program ochotniczego szkolenia wojskowego adresowany do studentów wszystkich lat studiów (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, zarówno kobiet, jak i mężczyzn), którzy posiadają obywatelstwo polskie. Składa się on z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych w formie wykładów, które będą odbywać się na naszej uczelni. Ich celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik może złożyć wniosek do organów wojskowych o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu (trwająca 21 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz 42 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) realizowana jest w czasie wakacji w jednostkach wojskowych oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia.

Szkolenie teoretyczne rozpocznie się 29 lutego 2020 r. i poprowadzi je ppłk. Tomasz Włodarczyk z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Na naszej uczelni uruchomiona zostanie jedna grupa szkoleniowa. Szczegółowych informacji o projekcie udziela Kamila Wójcik (kwojcik@pwsz.com.pl, tel. 74 641-92-32).

Harmonogram szkolenia teoretycznego – Legia Akademicka 2020

Oficjalna strona projektu.

Ulotka_legia_akademicka_2019_2020