SEMINARIUM NAUKOWO-PRAKTYCZNE PT. „SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRAKTYCE”


W dniu 29.09.2020 r. odbyło się Seminarium naukowo – praktyczne pt. „Systemowe zarządzanie jakością w praktyce”, które zorganizowało Polskie Forum ISO 9000 (z siedzibą w Warszawie). W seminarium uczestniczyła dr Beata Detyna, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, Członek wspierający PF ISO 9000 (od 2016 roku).

 W trakcie seminarium odbyły się, m.in. wystąpienia:

  1. System zarządzania jakością a zarządzanie organizacją w warunkach epidemii – dr hab. Sławomir Wawak, pracownik naukowo-badawczy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katedry Procesu Zarządzania, autor wielu prac naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, laureat Polskiej Nagrody Jakości w kategorii Promocja;
  2. Wpływ systemów jakości na proces produkcyjnymgr inż. Marcelina Wawrzyniak, absolwentka Politechniki Częstochowskiej Wydziału Zarządzania, laureatka V edycji  ogólnopolskiego knkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania  – Ikar Jakości im. Prof. Romualda Kolmana.

Celem Seminarium była dyskusja na temat roli i znaczenia systemów zarządzania jakością w różnego typu organizacjach, w tym produkcyjnych. Profesor Sławomir Wawak podkreślił konieczność ich dostosowywania do stale zmieniających się warunków, w tym aktualnej sytuacji epidemicznej, dotyczącej pandemii COVID-19.

Podczas Seminarium wskazano na istotę i szczególne znaczenie:

  • przygotowania się do kryzysowych sytuacji, np. poprzez tworzenie i analizę scenariuszy przyszłych zdarzeń,
  • monitorowania skuteczności wdrożonych w organizacji procedur,
  • dostosowania działań po kryzysie, w tym wykorzystania nowych szans na rozwój,
  • wykorzystania przez organizację elektronicznego obiegu dokumentów, co w obecnych czasach często jest niezbędne (a w niedługim czasie stanie się standardem),
  • rzeczywistego zarządzania ryzykiem w organizacji.