Seminarium szkoleniowe – praktyczne zastosowanie systemu ceramiki Natural Tressis


Instytut zdrowia PWSZ w Wałbrzychu wraz z firmą Holtrade organizują 06.11.2019 r. seminarium szkoleniowe dotyczące praktycznego zastosowania systemu ceramiki Natural Tressis. Część teoretyczną i praktyczną poprowadzi technik o bardzo dużym praktycznym doświadczeniu zawodowym, specjalizujący się w protezach stałych licowanych ceramiką i rozwiązaniach pełnoceramicznych – Gianni Niccoletti z Włoch.

Program obejmuje:
• Szczegółowe przedstawienia systemu ceramiki Natural Tressis.
• Analiza struktury materiałów i konstrukcji, przedstawiająca w szczególny sposób właściwości i możliwości cyrkonu.
• Technika zaawansowana – Liner 3D
• Technika warstowania – masy Ved i Body Dentin
• Technika warstwowania – SID Dentin
• Technika warstwowania – Masterset
• Zastosowanie klasycznych i specjalnych brzegów siecznych
• Technika Microlayering na koronie z cyrkonu pełnokonturowego – powierzchnie: językowa i okluzyjna oraz część przedsionkowa z ceramiką warstwowaną.
• Optyczne możliwości farb Universal stain i glazury Glaze FX
• Zewnętrzne i wewnętrzne techniki malowania

W części teoretycznej szkolenia wezmą udział studenci IV roku techniki dentystycznej w ramach swoich zajęć Techniki protetyczne 6, studenci III roku Techniki dentystycznej w ramach zajęć Techniki protetyczne 5 oraz studenci I roku Techniki dentystycznej w ramach zajęć Materiałoznastwa. Obecni będą również technicy dentystyczni z województwa dolnośląskiego. W części praktycznej wezmą udział technicy dentystyczni oraz trzech studentów z koła naukowego i jedna studentka IV roku Technik protetycznych 6.

Seminarium szkoleniowe odbędzie się w budynku B. szczegółowy harmonogram szkolenia oraz numer sali zostanie podany w późniejszym terminie. Zapraszamy również innych zainteresowanych studentów kierunku techniki dentystyczne.