SPOTKANIE ON-LINE STUDENTÓW III ROKU KIERUNKI BHP Z PRZEDSTAWICIELEM URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO


Informujemy, że studenci III roku kierunku Bezpieczeństwo i Higieny Pracy wzięli udział w spotkaniu on-line z Kierownikiem Działu Urządzeń Transportu Bliskiego Urzędu Dozoru Technicznego Oddział terenowy we Wrocławiu, Biuro w Wałbrzychu, panem Wiesławem Karolewskim. Spotkanie odbyło się w ramach przedmiotu „Bezpieczeństwo transportu”.

Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się między innymi ze sposobem funkcjonowania Urzędu Dozoru Technicznego, w szczególności w odniesieniu do urządzeń transportu bliskiego, zakresem obowiązków inspektora UDT i sposobami ich realizacji w praktyce. Podjęto również tematykę współpracy między przedsiębiorstwami (w szczególności służbą bhp) a inspektorami UDT.

Podczas spotkania pan Wiesław Karolewski omówił także zasady uzyskiwania przez operatorów urządzeń transportu bliskiego (m.in. wózków jezdniowych, suwnic) zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Organizacja spotkania online z przedstawicielem Urzędu Dozoru Technicznego świadczy, że zarówno zajęcia na kierunku „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” jak i w całej Uczelni prowadzone są w sposób nowoczesny i kreatywny. Tak, aby z jednej strony sprostać wyzwaniom współczesnego świata i ograniczeniom spowodowanym pandemią, a z drugiej wykorzystać szansę, jaką daje nauczanie w sposób zdalny.