Spotkanie z przewodniczącą OIPIP


Dnia 10.04 2018 odbyło się spotkanie ze studentami I roku pielęgniarstwa z Panią Marią Pałeczką przewodniczącą OIPIP w Wałbrzychu. Na spotkaniu Pani przewodnicząca przedstawiła studentom całokształt działalności OIPIP w Wałbrzychu oraz omówiła Kodeks Etyki Zawodowej, Ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej i Ustawę o samorządzie pielęgniarek i położnych.Dziękujemy za spotkanie