Struktura organizacyjna i kadry


Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

mgr Jolanta Jałowiec
tel. 74 641 92 06, email: opracowanie@pwsz.com.pl
 • prowadzi zakup książek polskich i obcojęzycznych dla biblioteki;
 • zbiera dezyderaty z instytutów i innych jednostek organizacyjnych;
 • prowadzi rozliczenia finansowe związane z zakupem książek i zbiorów specjalnych;
 • opracowuje zakupione książki;
 • przyjmuje i opracowuje dary dla biblioteki.

Wypożyczalnia (Dział Udostępniania Zbiorów)

Teresa Barzęc
tel. 74 641 92 06, email: wypozyczalnia@pwsz.com.pl
 • obsługa czytelników poprzez udostępnianie zbiorów własnych biblioteki w postaci wypożyczeń zewnętrznych;
 • prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
 • tworzenie i dbałość o księgozbiór dydaktyczny wypożyczalni.

Czytelnia Główna
Czytelnia Czasopism

mgr Agnieszka Górka
tel. 74 641 92 06, email: czytelnia@pwsz.com.pl

 • obsługa czytelników poprzez udostępnianie zbiorów własnych biblioteki w postaci wypożyczeń prezencyjnych;
 • prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
 • obsługa czytelników w zakresie przysposobienia czytelniczego oraz udzielania pomocy w dotarciu do potrzebnych źródeł i literatury;
 • tworzenie i dbałość o księgozbiór dydaktyczny czytelni;
 • prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
 • melioracja katalogów.