Studenci pielęgniarstwa o profilaktyce zdrowotnej


W dniu 23.11.2019 r. Stowarzyszenie Zdrowa Od-Nowa pod kierunkiem Radnej Rady Miasta Wałbrzycha Aliny Szełemej zorganizowało w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia bezpłatne konsultacje i porady lekarzy różnych specjalności m.in: chirurga onkologa, ginekologa, pulmonologa, gastroenterologa, chirurga ogólnego, urologa, chirurga medycyny estetycznej oraz dietetyka pod hasłem Twoja Profil-TAK-tyka. W wydarzeniu tym brali również udział studenci III roku pielęgniarstwa PWSZ AS w Wałbrzychu pod kierunkiem Małgorzaty Kowalik, którzy dokonywali pomiaru parametrów życiowych oraz edukowali w zakresie samobadania piersi i jąder, a technikę samobadania pokazywali na fantomach. Opowiadali o możliwościach badań profilaktycznych (cytologia, mammografia, kolonoskopia), rozdawali ulotki informacyjne i schematy badań.
Spotkania takie organizowane są cyklicznie od kilkunastu lat i co roku przybierają inną formę.