Zgodnie z podjętymi w dniu 26 maja 2010 r. i dniu 1 czerwca 2011 r. uchwałami Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu od nowego roku akademickiego 2013/2014 planowane jest uruchomienie następujących Studiów Podyplomowych:

  1. Asystent rodziny  »  więcej;
  2. Turystyka i rekreacja w lecznictwie uzdrowiskowym »  więcej;
  3. Logopedia z emisją głosu » więcej;
  4. Przygotowanie pedagogiczne » więcej;
  5. Wychowanie przedszkolne » więcej;
  6. Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze w praktyce » więcej;
  7. Edukacja dla bezpieczeństwa » więcej;
  8. Manager handlu i usług;
  9. Bezpieczeństwo i higiena pracy;
  10. SPA i odnowa bilogiczna.
Informacji ogólnych udziela Sekretariat Rektora (74) 641-92-00; pwsz@pwsz.com.pl