Kosmetologia


1. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

2. Nazwa: Studia podyplomowe – Kosmetologia 

Rekrutacja do 28.02.2017

3. Nadzór merytoryczny:  Instytut Zdrowia PWSZ AS w Wałbrzychu

4. Adresaci, uzyskane kompetencje

Studia podyplomowe skierowane są do fizjoterapeutów, pielęgniarek, absolwentów I i II stopnia studiów posiadających świadectwo technika usług kosmetycznych, absolwentów I i II stopnia studiów wszystkich pozostałych kierunków, którzy pragną uzyskać kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć umiejętności z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej.

Po ukończeniu studiów podyplomowych pn. Kosmetologia absolwent:

 • właściwie planuje i wykonuje zabiegi z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej,
 • odpowiednio dobiera kosmetyki, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta,
 • obsługuje urządzenia kosmetyczne,
 • ocenia działania kosmetyków, ich jakość i skuteczność,
 • ocenia wpływ diety i trybu życia na urodę,
 • zarządza gabinetem kosmetologicznym.

Możliwości zatrudnienia po skończonych studiach:

 • gabinety kosmetyczne,
 • salony piękności zlokalizowane w hotelach, ośrodkach odnowy biologicznej, SPA, ośrodkach uzdrowiskowych, wypoczynkowych i pawilonach centrów handlowych,
 • przedsiębiorstwa związane z dystrybucją kosmetyków,
 • kosmetologiczne firmy doradcze. 

5. Program studiów

Realizacja programu studiów zakłada przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy i niezbędnych umiejętności, wykorzystywanych w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy estetycznej, uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej SPA i Wellness oraz działach marketingu firm kosmetycznych.

Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych słuchacze będą mieli możliwość wykształcenia umiejętności  prawidłowego planowania i wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej. Program studiów obejmuje m.in. przedmioty takie jak: anatomia człowieka, fizjologia i patofizjologia, immunologia, kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetologia upiększająca, dermatologia, chemia kosmetyczna, receptura kosmetyczna, dietetyka.

6. Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry (łączna liczba godzin: 280 godzin)

7. Opłata: 1500 zł/ semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Uwaga!

SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-24, 74 641-92-03, 74 641-92-04

fax. 74 641-92-02

e-mail: studiapodyplomowe@pwsz.com.pl
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

8. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy składać:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
III piętro, pokój nr 305