Studia podyplomowe – Kosmetologia


1. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu www.pwsz.com.pl.

2. Nazwa: Studia podyplomowe – Kosmetologia
3. Adresaci, uzyskane kompetencje
Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych (I i II stopnia) kierunków studiów z obszaru nauk przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, którzy pragną podwyższyć kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć umiejętności z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej.
Po ukończeniu studiów podyplomowych pn. Kosmetologia absolwent
 • właściwie planuje i wykonuje zabieg z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej,
 • odpowiednio dobiera kosmetyki, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta,
 • obsługuje urządzenia kosmetyczne,
 • ocenia działania kosmetyków, ich jakość i skuteczność,
 • ocenia wpływ diety i trybu życia na urodę,
 • zarządza gabinetem kosmetologicznym.
Możliwości zatrudnienia po skończonych studiach:
 • gabinety kosmetyczne,
 • salony piękności zlokalizowane w hotelach, ośrodkach odnowy biologicznej, SPA, ośrodkach uzdrowiskowych, wypoczynkowych i pawilonach centrów handlowych,
 • przedsiębiorstwa związane z dystrybucją kosmetyków,
 • kosmetologiczne firmy doradcze.
 
4. Program studiów
Realizacja program studiów zakłada przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy i niezbędnych umiejętności, wykorzystywanych w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy estetycznej, uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej SPA i Welles oraz działach marketingu firm kosmetycznych.
Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych  słuchacze będą mieli możliwość wykształcenia umiejętności  prawidłowego planowania i wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej. Program studiów obejmuje m.in. przedmioty takie jak: anatomia człowieka, fizjologia i patofizjologia, immunologia, kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetologia upiększająca, dermatologia, chemia kosmetyczna, receptura kosmetyczna, dietetyka.
Łączna liczba godzin: 280 godzin
5. Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry
 
Uwaga! SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 10%.

Szczegółowych informacji udziela:
mgr Mirosława Nikodemska
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 641-92-34, 74 641-92-03, 74 641-92-04
fax. 74 641-92-02
e-mail: studiapodyplomowe@pwsz.com.pl
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl
6. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 • kserokopia dowodu osobistego.
Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 27
tel. 74 641-92-03, 74 641-92-04