Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia na następujących kierunkach studiów: 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
kierunek: ADMINISTRACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • specjalność: administracja publiczna
 • specjalność: administracja bezpieczeństwa
 • specjalność: administracja i zarządzanie oświatą
 • specjalność: turystyka w administracji
 • specjalność: logistyka w administracji
   
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
STUDIA INŻYNIERSKIE
kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (studia stacjonarne i niestacjonarne)
kierunek: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (studia stacjonarne i niestacjonarne) 
 
kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • specjalność: gospodarka turystyczna
 • specjalność: planowanie przestrzenne
 • specjalność: architektura i kształtowanie krajobrazu
 • specjalność: rekultywacja obszarów zdegradowanych
kierunek: LOGISTYKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • specjalność: zarządzanie i marketing
 • specjalność: zarządzanie produkcją
 • specjalność: transport i spedycja
STUDIA LICENCJACKIE
kierunek: ADMINISTRACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • specjalność: administracja finansów publicznych
 • specjalność: administracja europejska

kierunek: FILOLOGIA (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • specjalność: filologia angielska (specjalizacja nauczycielska)
 • specjalność: filologia niemiecka (specjalizacja nauczycielska)

kierunek: FILOLOGIA (studia stacjonarne)

 • specjalność: filologia hiszpańska
 • specjalność: filologia rosyjska
 
kierunek: KOSMETOLOGIA (studia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • specjalność: SPA i wellnes*
 • specjalność: kosmetologia uzdrowiskowa*
 • specjalność:masaż i fizjoterapia*
kierunek: PEDAGOGIKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza*
 • specjalność: pedagogika resocjalizacyjna*
 • specjalność: terapia pedagogiczna*
 • specjalność: pedagogika przedszkolna*
 • specjalność: pedagogika medialna z dziennikarstwem*
 • specjalność:pedagogika osób starszych

kierunek: TECHNIKI DENTYSTYCZNE (studia stacjonarne i niestacjonarne)

kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • specjalność: animacja czasu wolnego i rekreacji*
 • specjalność: hotelarstwo*
 • specjalność: przewodnictwo i pilotaż
 • specjalność: zarządzanie i marketing w turystyce*
 • specjalność: turystyka zdrowotna*
 
*Kandydaci składają podania o przyjęcie na studia, dokonując tylko wyboru kierunku. Specjalność jest wybierana przez studenta w trakcie trwania studiów.

Zobacz też ...
Katalog ECTS
Dział Nauczania i Spraw Studenckich  
Studia podyplomowe
Instytuty