STYPENDIA DLA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA


Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów III roku Pielęgniarstwa (studia pierwszego stopnia).

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest spełnienie warunków określonych w „Zasadach udzielania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo” oraz złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

Szczegółowe informacje:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/aktualnosci/artykul/zarzad-wojewodztwa-dolnoslaskiego-oglasza-nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendiow-dla-student/